Regulamin IX Sejmiku Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego

Regulamin IX Sejmiku Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego

Wołomin, 25 marca 2017 r. (sobota)

1. Założenia i cele Sejmiku

 • spotkanie instruktorów krajoznawstwa województwa mazowieckiego oraz krajoznawców i sympatyków z innych województw
 • popularyzacja walorów turystycznych miasta Wołomin i ziemi wołomińskiej
 • zapoznanie z założeniami odznaki krajoznawczej ziemi wołomińskiej (odznaka III stopniowa)
 • informacja o wydarzeniach związanych z 110 rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 • wymiana doświadczeń oraz integracja wszystkich środowisk krajoznawczych
 • popularyzacja kolekcjonerstwa pamiątek turystycznych
 • omawianie bieżących problemów środowisk krajoznawców

2. Patronat honorowy

Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan

3. Organizatorzy Sejmiku

 • Oddział Warszawski PTTK
 • Urząd Miasta Wołomin
 • Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

4. Kierownictwo Sejmiku

 • Jacek Trzoch – Komandor / Prezes Oddziału Warszawskiego PTTK
 • Joanna Żero – Urząd Miasta Wołomin
 • Mieczysław Żochowski – Prezes Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

5. Termin i miejsce

Wołomin, 25 marca 2017r.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa 4, sala nr 106

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Sejmiku

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres jacekmarks@wp.pl do dnia 11 marca 2017 roku. Zgłoszenia po tym terminie będę przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc – ilość miejsc jest ograniczona. Organizator potwierdzi mailowo dokonanie zgłoszenia. Po jego otrzymaniu należy przesłać mailowo potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z informacjami zawartymi
w Warunkach Uczestnictwa.

Kontakt do organizatora: tel. 501-200-935

7. Program Sejmiku:

Sobota, 25 marca 2017r.:

Godz. 8.45 zbiórka uczestników wyjeżdżających z Warszawy przy autokarze zaparkowanym na Placu Bankowym (z logo PTTK i miasta Wołomin)

Godz. 9.00 wyjazd autokaru na trasę (nie czekamy na spóźnialskich)

Około godz. 12.15 obiad w miejscowości Ossów

Godz. 13.15 – 14.45 spacer po Wołominie

Godz. 15.00 – 17.20 obrady Sejmiku (prelekcje)

Zabytki architektury międzywojennej na przykładzie gminy Wołomin
Katarzyna Uchowicz (Instytut Sztuki PAN)

O historii Wołomina w sposób niezwykły Marzena Kubacz
(Dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie)

Gawęda krajoznawcza Janusz Owsiany (przewodnik warszawski, honorowy członek PTTK)

Informacja o pracach Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
– Szymon Bijak (przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK)

Dyskusja

Ok. 17.30 zakończenie Sejmiku i powrót autokarem do Warszawy

8. Warunki uczestnictwa w Sejmiku

Impreza jest organizowana przede wszystkim dla członków PTTK,
a w szczególności instruktorów krajoznawstwa. Mogą w niej uczestniczyć także inne osoby interesujące się krajoznawstwem Mazowsza.

Opłatę za uczestnictwo w imprezie w kwocie 50.00 zł należy dokonać na konto Oddziału Warszawskiego PTTK, numer konta:

Bank Zachodni WBK 03 1090 1043 0000 0001 3333 3408

w tytule wpłaty należy wpisać SEJMIK 2017.

W mailu zawierającym potwierdzenie wpłaty proszę podać imię i nazwisko uczestnika, Oddział i Klub/Koło z którego się wywodzi a także numer telefonu komórkowego i adres mailowy w celu zapewnienia kontaktu
z uczestnikiem.

Cena związana z uczestnictwem obejmuje: transfer autokarem w obie strony, obiad, kawę, herbatę i słodycze, usługę pilota i przewodnika oraz zwiedzanie obiektów.

9. Pozostałe informacje organizacyjne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości dokonywania zmian
w programie.

Uczestnicy z opłaconą składką PTTK na 2017 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Sejmiku. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Prelekcje mają charakter otwarty – mogą w nich wziąć udział nieodpłatnie mieszkańcy Wołomina. Obowiązuje jednak rezerwacja uczestnictwa spowodowana ograniczeniami lokalowymi (ilość miejsc siedzących w sali konferencyjnej). Nie gwarantujemy możliwości uczestnictwa dla osób, które nie dokonają wcześniejszej rezerwacji.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Sejmiku.

Impreza odbędzie się w podanym terminie i miejscu bez względu na warunki atmosferyczne.

Turystów popularyzujących wartości krajoznawcze obowiązuje Karta Turysty. Postępujmy zgodnie z nią, by to co cenne wokół mogło cieszyć nas wszystkich i następne pokolenia.

Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu, Ty także jesteś
za nie odpowiedzialny

Turysta Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą

Zwiedź to o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić

Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj

Zostaw miejsce pobytu w takim stanie , w jakim chciałbyś je zastać

Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj!

Alkohol wrogiem turysty – unikaj go na wycieczce

Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym

Turysta wszędzie gościem – pozostaw po sobie dobre wspomnienie 

Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych

Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się ! 