Rekrutacja dodatkowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”

Rekrutacja dodatkowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”

Właśnie została uruchomiona rekrutacja dodatkowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”. W ramach dodatkowego naboru zostaną wyłonieni kolejni Beneficjenci Ostateczni, którzy zajmą miejsce osób, które zrezygnowały bądź zostały wykluczone z projektu. Jest to konieczne, ponieważ Gmina Wołomin w okresie trwałości projektu musi utrzymać wartości wskaźników, a więc dostęp do Internetu dla 200 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wołomin.

Kto może aplikować:

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

– dzieci oraz młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

– rodziny zastępcze,

– rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

– osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,

– dzieci oraz młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

Rekrutacja trwa do 12 maja 2017 roku. Formularze w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miejskim w pokoju 220 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Formularz

Regulamin