Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. ul. Chełmskiej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. ul. Chełmskiej

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 15pz/2017 znak WAB.6740.14.3.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie”.

Działki usytuowania obiektu:

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):

  • ew. nr: 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2), 141 (141/1, 141/2) w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 – Wołomin – miasto,

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin w całości:

  • ew. nr: 135/4, 135/5, 138/1, 138/4 w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 – Wołomin – miasto,

  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:

  • ew. nr: 138/3, 132/1, 142/3 w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 – Wołomin – miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):

  • ew. nr: 8/7, 8/1, 76/7, 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2), 141 (141/1, 141/2), 135/3, 135/1, 134, 133 w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 – Wołomin – miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję – Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.