Modernizacja kolei – spotkanie z PKP

Modernizacja kolei - spotkanie z PKP

Wszelkie wątpliwości związane z tematem modernizacji kolei postaramy się rozwiązać na Komisji Bezpieczeństwa, we wtorek, o godzinie 17.30 w UM Wołomin, ul. Ogrodowa 4, sala 106.
Informacje z tego spotkania zostaną oczywiście zebrane i przekazane do ogólnej wiadomości.

Zapraszamy do przyjścia i zadawania pytań.

Na komisję zaprosiliśmy osoby reprezentujące stronę odpowiedzialną za inwestycje kolejową, tj PKP Polskie Linie Kolejowe.