Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie przy ul. Matarewicza 148 – w pliku: Zarz 212-2017