ul. Nałkowskiego – konsultacje

ul. Nałkowskiego - konsultacje

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie” w ramach którego wykonywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ul Nałkowskiego na terenie dwóch gmin: Wołomin i Kobyłka, Gmina Wołomin informuje, iż w dniu 02.08.2017 r. o godz. 13.00 w sali 106 UM w Wołominie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ww ulicy, mające na celu omówienie i uzgodnienie rozwiązań projektowych ujętych w koncepcji budowy ulicy, na podstawie, której wykonywany będzie dalszy ciąg prac projektowych.