Zanieczyszczona woda w Wołominie.

W związku z dużą ilością zgłoszonych nam przez mieszkańców kłopotów z zanieczyszczeniami wody, zadaliśmy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pytanie o powód takiego stanu. Poniżej publikujemy odpowiedź.

Prosimy o zgłaszanie podobnych sytuacji występujących w domach prywatnych bezpośrednio do PWiK tel./fax (22) 776 21 21, (22) 776 33 58, (22) 776 22 84, a w spółdzielniach do zarządów spółdzielni. Zgłaszając prosimy o podanie adresu.