Straż Miejska w Wołominie usuwa porzucone pojazdy

Straż Miejska w Wołominie usuwa porzucone pojazdy

Informacja dotyczy ujawnionych i usuniętych pojazdów będących wrakami, lub których stan wskazuje, że nie są użytkowane

Pojazdy zniszczone, zaniedbane, nie używane od dłuższego czasu są czasami elementem krajobrazu w każdej gminie.

Pozostawiane w przestrzeni publicznej stają się powoli problemem, zarówno dla ich obecnych właścicieli, jak również współmieszkańców.

Tego typu pojazd przede wszystkim:

  • stanowi potencjalne źródło skażeń z uwagi na stosowane płyny eksploatacyjne (paliwo, olej silnikowy itp.)
  • jest naturalną przeszkodą w pasie dróg publicznych (pozostawiony na jezdni, często zajmujący część chodnika lub miejsca parkingowe)
  • często staje się obiektem działalności wandali, co powoduje zanieczyszczanie terenu wokół takiego pojazdu.

Wychodząc naprzeciw tego typu zagrożeniom ustawodawca wprowadził do Prawa o ruchu drogowym przepis umożliwiający, po spełnieniu ustawowych definicji zmuszenie przez organy gminy lub policję właściciela do usunięcia tego typu pojazdu z przestrzeni publicznej, lub w skrajnych przypadkach usunięcie takiego pojazdu przez gminę na koszt właściciela (art. 50a p.o.r.d ).

W 2017 roku, na terenie gminy Wołomin Straż Miejska ujawniła 13 pojazdów spełniających definicję wraku, lub których wygląd wskazywał na to, iż nie są użytkowane od dłuższego czasu.

Podjęte przez strażników czynności doprowadziły w  8 przypadkach do ich usunięcia przez dotychczasowych właścicieli. W przypadku 5 postępowania są w toku.

 

Przykłady pojazdów usuniętych:

  1. Wołomin, ul. Słowackiego

 

2. Wołomin, ul. Moniuszki

3. Czarna, ul. Witosa

4. Wołomin, ul. Wołomińska

5. Wołomin, ul. Moniuszki

 

STRAŻ  MIEJSKA  w  WOŁOMINIE

05–200 Wołomin,

ul. Ogrodowa 4

tel/fax: 0 22 787 90 50