Goście z powiatu żyrardowskiego

Goście z powiatu żyrardowskiego

We wtorek 8 sierpnia Wołomińska Rada Seniorów gościła reprezentantów organizacji i grup senioralnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Blisko 40 osób odwiedziło nasze miasto w ramach wyjazdu studyjnego zatytułowanego: Poznajemy Rady Seniorów.

Głównym celem przyjazdu seniorów do Wołomina było zapoznanie się z działalnością Wołomińskiej Rady Seniorów oraz wymiana doświadczeń. Gości przywitała przewodnicząca naszej rady Teresa Wosińska oraz burmistrz Robert Makowski. Przewodnicząca przedstawiła i omówiła najważniejsze informacje i działania Wołomińskiej Rady Seniorów. Głos zabrał również Krzysztof Łebkowski z Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Był też czas na zadawanie pytań i wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Seniorzy z powiatu żyrardowskiego mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń i informacji, które pozwolą im utworzyć rady senioralne także na ich terenie.