Zamknięcie tymczasowego przejścia przy stacji PKP Wołomin Słoneczna

Zamknięcie tymczasowego przejścia przy stacji PKP Wołomin Słoneczna

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w związku z oddaniem do użytkowania w dn. 02.08.2017 r. tunelu drogowo-pieszego w km 23,072 linii nr 6 (w ciągu ul. Geodetów / Al. Niepodległości, DW 635) wraz z dojściami do peronu p.o. Wołomin Słoneczna oraz windami, zlikwidowane zostanie w dn. 16.08.2017 r. przejście tymczasowe przez tory kat. E w km 22,850 linii nr 6 (przez wszystkie tory linii nr 6 i 21).

Komisja na bazie wizji w terenie w dn. 7.08.2017 r. wyraziła zgodę na likwidację przejścia w km 22+850 linii nr 6 wraz z tymczasowym dojściem do peronów na p.o. Wołomin Słoneczna w dniu 16.08.2017 roku po spełnieniu jednocześnie niżej wymienionych warunków:
• na wysokości wejść na przejście w poziomie szyn oznakowany zostanie kierunek docelowego dojścia do peronu (poprzez klatki schodowe i windy tunelu),
• wykonane zostaną wygrodzenia docelowe czoła peronu od strony zachodniej,
• zabudowane zostaną brakujące panele ekranów akustycznych na wysokości likwidowanego przejścia w poziomie szyn po stronie nieparzystej,
• wygrodzone zostanie obustronnie (od alei Armii Krajowej i od strony torów) dojście do przejścia w poziomie szyn od strony północnej (teren PKP ENERGETYKA S.A.) wraz z demontażem tymczasowego oświetlenia zlokalizowanego na tymże dojściu do alei Armii Krajowej,

Zakład Linii Kolejowych w Warszawie przejmuje w eksploatację dojścia do peronu schodami oraz windy osobowe (3 dźwigi) w km 23+072 linii kolejowej nr 6.

W związku z powyższym nie będzie możliwości przekroczenia torów oraz przejścia przez teren PKP Energetyka S.A. pomiędzy al. Armii Krajowej a terenem kolejowym. Zgodnie z docelowym zagospodarowaniem terenu należy kierować się do tunelu drogowo-pieszego w km 23,072 linii nr 6 (ul. Geodetów) bądź przejścia podziemnego w km 22,400 linii nr 6 (ul. Sikorskiego).