Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych