Informacja o spotkaniu z mieszkańcami dot. rozbudowy drogi gminnej

Informacja o spotkaniu z mieszkańcami dot. rozbudowy drogi gminnej

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie informuje, że w dniu 2 października b.r. o godzinie 16.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, dotyczące wykonywanej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 244 i 231/2 obręb 0014 w miejscowości Duczki do wysokości działki ewid. nr 46/37 obręb 0004 w miejscowości Mostówka. Spotkanie ma na celu omówienie przyjętych rozwiązań projektowych.

Plik PDF do pobrania: obwieszczenie