Przyznane stypendia dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół

Zarządzeniem  Nr 299/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 11 października 2017 roku ogłoszono wyniki konkursu na przyznanie w 2017 roku jednorazowych stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wyniki