25-lecie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

25-lecie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

29 października 2017 r. przypada 25. rocznica otwarcia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
Zlokalizowane jest ono w drewnianym domu letnim, wzniesionym w końcu XIX w. przez Wacława Nałkowskiego (1851–1911), wybitnego geografa i publicystę. Dom ten, nazywany „Domem nad Łąkami”, był miejscem wychowania, spotkań rodzinnych, saloniku literackiego oraz pracy zarówno dla Wacława jak i dla jego córki Zofii (1884–1954) – późniejszej pisarki.
Uroczyste otwarcie placówki odbyło się w południe 29 października 1992 r., po remoncie zrealizowanym w drugiej połowie lat 80. XX w., dzięki pomocy finansowej władz Miasta Wołomina i współpracy wielu osób, m.in. Haliny Wojakowskiej – komisarza wystawy, Jolanty Pol – która zaprojektowała ekspozycję oraz prof. Hanny Kirchner – sprawującej merytoryczną opiekę nad prezentacją biografii i twórczości Zofii Nałkowskiej. Patronat nad nowo powstałą placówką objął Polikarp Bulik – ówczesny Burmistrz Wołomina.

Instytucję powołała do życia Rada Miejska w Wołominie, rok po oficjalnym otwarciu, na mocy Uchwały Nr XI–87/93 z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Dokument podpisał Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie.