Dziś jest:

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Na podstawie ww. przepisu organizowana jest pomoc osobom niepełnosprawnym w formie realizacji dwóch zadań;

1. Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji - dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy.

W ramach tego zadania gmina Wołomin organizuje dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach i Tłuszczu. Rodzice lub opiekunowie osób powyżej 24 roku życia, które otrzymały decyzję wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach lub Tłuszczu i chcą skorzystać z transportu organizowanego przez gminę Wołomin, mogą złożyć wniosek do Burmistrza Wołomina w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie

2. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji.

Zadanie realizowane jest we współpracy z czterema organizacjami pozarządowymi, które na ten cel otrzymały dotację z budżetu gminy Wołomin.

a)
Fundacja „Bezpieczna Przystań”
ul. Wiosenna 15
05-205 Klembów
Ośrodek Terapii przy ul. Warszawskiej 9 w Wołominie.
www.bezpieczna-przystan.pl
mail: biuro@bezpieczna-przystan.pl


Projekt realizowany we współpracy z Fundacją zakłada wsparcie co najmniej 15 dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, poprzez:

1) prowadzenie zajęć terapeutyczno-szkoleniowych i grupowych, logopedycznych, pedagogicznych w siedzibie ośrodka,

2) organizację co najmniej 6 spotkań w przestrzeni publicznej, w tym : pikniku ekologicznego, pikniku z okazji Dnia Dziecka, przeglądu „Wierszem i sercem malowane”,

3) organizację spotkań aktywizujących rodzinnych i grupowych, przez dwóch terapeutów.

Zajęcia prowadzone są w lokalu przy ul. Mieszka I 8 w Wołominie.

b)
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
ul. Jasna 22
00-54 Warszawa

Koło Powiatowe w Wołominie
z siedzibą przy ul. Kościelnej 43
05-200 Wołomin
telefon do kontaktu 22/ 827-21-30

www.ozn-wolomin.cba.pl

Projekt realizowany we współpracy z PZN, zakłada wsparcie co najmniej sześćdziesięciu osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Wołomin. Koło zajmuje się m.in.:

1) organizacją warsztatów o charakterze edukacyjnym, związanych z nauką wykonywania czynności dnia codziennego,

2) organizowaniem aktywności połączonych z doskonaleniem umiejętności radzenia sobie w nieznanym terenie,

3) organizowaniem akcji promujących integrację środowiskową połączonych z nauką autoprezentacji: Międzynarodowy Dzień Białej Laski, Spotkanie z Mikołajem.

c)
Fundacja Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko Warszawa
z siedzibą przy ul. J.Waszyngtona 6 lokal 10
Warszawa
telefon do kontaktu 22/ 616-34-15

www.latajaca-akademia.pl


Projekt realizowany we współpracy z Fundacją, zakłada wsparcie około stu osób z rodzin,
w których jeden z członków rodziny cierpi na autyzm. Fundacja zajmuje się:
1) organizowaniem warsztatów i szkoleń w zakresie terapii muzyką dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem, zespołem Downa oraz porażeniem mózgowym,
2) organizacją wydarzeń muzycznych, podczas których dzieci prezentują swoje talenty i postęp w nauce,
3) aktywizacją rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, poprzez włączenie ich
w proces edukacyjny i rehabilitacyjny,
4) zapoznaniem pedagogów szkolnych z metodą „ruchomych kolorowych nutek”.

d)
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKA” Wołomin
z siedzibą przy ul. Polnej 2 m 8fponarka@onet.pl
telefon do kontaktu 776-37-32

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją, zakłada wsparcie całego środowiska osób niepełnosprawnych w gminie Wołomin, poprzez zorganizowanie Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, a także organizowanie turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych w czasie wakacji.

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:30, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

       Biuletyn Informacji Publicznej
        Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


       

 

Modernizacja Linii Kolejowej

Wybory Prezydenckie
Modernizacja Linii Kolejowej

Polecamy


 

 
 
 
 
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij