Dziś jest:

Ważne spotkanie dla dobra dzieci

Na terenie Gminy Wołomin mieszka 36 dzieci z dysfunkcjami ruchowymi i upośledzeniem umysłowym. Wśród dysfunkcji są takie, jak: autyzm, porażenie mózgowe, uszkodzenie narządu ruchu, uszkodzenie narządu słuchu, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, FAS (poalkoholowe uszkodzenie mózgu). W zależności od dysfunkcji dzieci uczęszczają do szkół w Wołominie (klas integracyjnych), mają nauczanie indywidualne, uczęszczają do właściwej szkoły bądź w szczególnych przypadkach (dot.głównie dzieci autystycznych) korzystają ze specjalistycznej opieki z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Natomiast placówki dla osób niepełnosprawnych dorosłych prowadzi Powiat Wołomiński, który realizuje zadania za pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na terenie powiatu funkcjonują dwa dzienne domy środowiskowe: w Wołominie dla osób psychicznie chorych oraz w Radzyminie dla osób zaburzonych intelektualnie i ruchowo. W przypadku osób wymagających całodobowej opieki, istnieje możliwość skierowania przez OPS do odpowiedniego do niepełnosprawności Specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej. Jednak umieszczenie w placówce całodobowej jest podejmowane dopiero po wyczerpaniu wszelkich możliwości funkcjonowania osoby niesprawnej w środowisku rodzinnym.
 
Ponadto, osoby niepełnosprawne intelektualnie bądź ruchowo mogą korzystać z oferty organizacji pozarządowych, w tym przede wszystkim Fundacji Arka (wśród innych np. Związek Niewidomych). Działalność statutowa tych organizacji w dużej mierze możliwa jest dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu Gminy Wołomin.
 
Mając to wszystko na uwadze, władze samorządowe Wołomina spotkały się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, zarówno tych najmłodszych, jak i tych dorosłych. Takie spotkanie, z inicjatywy burmistrza Jerzego Mikulskiego, z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Żelezika oraz radnych: Aliny Czerskiej, Marka Górskiego, Janusza Krawczyka, Andrzeja Saulewicza i Arkadiusza Rychty (w podwójnej roli – jako radnego i prezesa Fundacji Arka) odbyło się w poprzednim tygodniu w wołomińskim urzędzie. Obecni byli także: dyrektor ZEASiP Halina Bonecka, przedstawiciele OPS Barbara Stasiszyn i dyrektor Rafał Stańczyk oraz odpowiedzialna w UM za współpracę z organizacjami pozarządowymi Edyta Malinowska.
 
Głównym celem spotkania była ocena sytuacji osób niepełnosprawnych w Gminie Wołomin. W ostatnim czasie pojawiły się postulaty osób zamieszkałych poza naszą gminą, a mimo to uzurpujących sobie prawo do wysuwania roszczeń i wypowiadania się w imieniu wołomińskich niepełnosprawnych i ich rodzin. Dlatego burmistrz i radni postanowili zapytać bezpośrednio zainteresowanych – zamieszkałych w Wołominie i związanych z tym miastem – o ich oczekiwania i potrzeby.
 
Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, co najdobitniej świadczy o tym, że takie rozmowy są konieczne. Co najważniejsze, rodzice nie przyszli do urzędu z żądaniami, tylko z konkretnymi propozycjami i rozwiązaniami. Najważniejsze omawiane sprawy, to:
 • Niedostateczna ilość miejsc w przedszkolach i szkołach (klasy integracyjne są jedynie w ZS nr 4 i SP nr 7). Tutaj burmistrz Jerzy Mikulski zapewnił, że jeśli jest potrzeba otwierania nowych oddziałów integracyjnych, to nic nie stoi na przeszkodzie. Można takie oddziały uruchomić w szkole w Zagościńcu, a w przyszłości również w nowej szkole w Leśniakowiźnie.
 • Edukacja gimnazjalna dzieci niepełnosprawnych. Szkolnictwo specjalne jest zadaniem Powiatu i według rodziców, nie spełnia ich oczekiwań. Doszło do absurdalnej sytuacji, że rodzice dowożą swoje chore dzieci do szkół w Warszawie. Rodzice tłumaczyli, że decydują się na takie uciążliwe rozwiązanie ze względu na dobro dzieci. Mianowicie, szkoły warszawskie mają sprzężoną edukację z terapią, do każdego dziecka podchodzą indywidualnie. To oczywiste, że rodzice chcieliby, żeby w placówce powiatowej ich dzieci miały równie dobrą opiekę.
  • Co my, rodzice dzieci niepełnosprawnych mamy w Wołominie? – Pytali zebrani na sali i odpowiadali: – Nic. Jaki wybór? Szkoła na Miłej albo ośrodek przy Piłsudskiego. Po wysłuchaniu zarzutów, burmistrz Jerzy Mikulski zapowiedział wystąpienie w imieniu rodziców do Starosty Wołomińskiego, w celu uzyskania wyjaśnień oraz przedstawienia konkretnych rozwiązań, czyli dostosowania edukacji do potrzeb i możliwości dzieci.
  • Wspólnie zdecydujemy – mówił burmistrz do rodziców – czy wykładać pieniądze i dofinansowywać miejscową szkołę, z działania której jesteście państwo niezadowoleni, czy przeznaczyć te środki na dowożenie dzieci do Warszawy. Oczywiście, najlepiej gdyby taka placówka była na terenie Wołomina, ale to wy zadecydujecie co zrobimy, to wy i wasze dzieci powinniście być zadowoleni.
 • Obecni na spotkaniu rodzice mieli również wiele zastrzeżeń do funkcjonowania ośrodka przy ul. Piłsudskiego. Ośrodek jest prowadzony przez stowarzyszenie, za pieniądze m.in. Powiatu (bardzo duża dotacja), w budynku przekazanym przez Gminę Wołomin. Jest to jedyna placówka w Wołominie i najbliższej okolicy, przyjmująca dzieci tzw. "ciężkie", z głębokim stopniem niepełnosprawności, wymagające szczególnej opieki. Pod adresem ośrodka padło wiele krytycznych uwag, wypowiedzianych przez rodziców, którzy zabrali z ośrodka swoje dzieci i wolą wozić je do Warszawy.
 • Ostatni zgłoszony problem, to potrzeba utworzenia w Wołominie ośrodka pobytu dziennego dla osób powyżej 21 bądź 25 roku życia.
  • Co gmina może zrobić dla takiego dziecka jak moje – pytała jedna z matek. – Ma siedemnaście lat, za chwilę skończy szkołę, a mnie już serce boli, co będzie dalej… Czy będzie siedziało w domu, odizolowane od społeczeństwa?
   Rodzice, zgłaszając ogromną i pilną potrzebę utworzenia takiego ośrodka podkreślali, że powinna być to placówka prowadzona przez samorząd, nie zaś przez fundacje czy stowarzyszenia. Nauczeni złym doświadczeniem rodzice uważają, że tylko samorząd gwarantuje dobrą, specjalistyczną opiekę oraz przejrzystość finansową funkcjonowania takiej placówki.
   To były najważniejsze sprawy omawiane na pierwszym spotkaniu burmistrza i radnych z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z Wołomina. Przystosowanie szkoły powiatowej do potrzeb dzieci, dowóz do placówek w Warszawie, utworzenie ośrodka dziennego pobytu – w celu realizacji tych zamierzeń, został powołany do współpracy z Urzędem i OPS trzyosobowy zespół złożony z rodziców. Ta współpraca gwarantuje, że niezwłocznie zostaną podjęte konkretne działania, a o ich efektach dowiemy się podczas kolejnego, październikowego spotkania.


Dodano: 16 września 2010

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij