M K

Zapoznaj się z projektem planu miejscowego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym

Od 1 czerwca do 3 lipca 2018 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.   Dyskusja publiczna Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji o projekcie

Złóż wniosek do planów miejscowych!

Uprzejmie zapraszamy do składania wniosków do 3 planów miejscowych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osiedla„Perkowizna” we wsi Zagościniec, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Cięciwa w Gminie Wołomin, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin. Granice sporządzanych planów przedstawiono w załącznikach graficznych do uchwał Rady Miejskiej w Wołominie: Nr XLVIII-22/2018 z dnia 31 stycznia