M K

Złóż wniosek do planów miejscowych!

Uprzejmie zapraszamy do składania wniosków do 3 planów miejscowych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osiedla„Perkowizna” we wsi Zagościniec, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Cięciwa w Gminie Wołomin, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin. Granice sporządzanych planów przedstawiono w załącznikach graficznych do uchwał Rady Miejskiej w Wołominie: Nr XLVIII-22/2018 z dnia 31 stycznia