M S

Zapraszamy mieszkańców ulic Batalionu Parasol i Kresowej w sprawie konsultacji modernizacji dróg

Szanowni mieszkańcy, w związku z planowaną modernizacją ulic Batalionu Parasol i Kresowej do ul. Partyzantów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 23 stycznia 2018 r. o godzinie 14:00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Na spotkaniu przedstawiamy założenia projektowe – liczmy na Państwa opinie oraz uwagi. Szczegóły w dokumencie: (PDF link) Więcej informacji: Wydział Inwestycji tel.: (22) 763-30-43  

Dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest w Gminie Wołomin

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Wołomin, że już można zgłaszać się w sprawie pozyskania dofinansowania na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia dbania o środowisko oraz o powietrze wolne od zanieczyszczeń. Informacje dotyczące dofinansowania: Dofinansowanie obejmuje koszty unieszkodliwienia odpadów azbestowych, w tym załadunek, transport na składowisko i utylizację. wnioski, które zostaną zakwalifikowane, ale nie będą zrealizowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych, będa realizowane w

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018

Drodzy mieszkańcy informujemy, że już jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. Harmonogram  – miasto Wołomin: (plik PDF) Harmonogram  – gmina Wołomin:  (plik PDF)   Więcej informacji: Wydział Ochrony Środowiska tel.: 22/ 763 30 47

Przypomnienie o terminach złożenia deklaracji

  Drodzy mieszkańcy uprzejmie przypominamy o terminach złożenia deklaracji. Poniżej szczegóły. Osoby prawne > deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2018 r. Stawki zostały opublikowane pod adresem: http://wolomin.org/podatki-i-oplaty-lokalne/, zaś wzory deklaracji dostępne są na stronie: http://wolomin.org/wp-content/uploads/2016/09/DN-1-2.pdf. Osoby prawne > deklaracje na podatek rolny i leśny do 15 stycznia 2018 r. Stawka podatku leśnego od hektara wynosi 43,3532zł, Stawka podatku rolnego dla rolników od hektara wynosi 131,225 zł, a dla osób nie będących rolnikami – 262,45

Dofinansowanie na elektrofiltry kominowe już możliwe w Gminie Wołomin

Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia mieszkańcy Gminy Wołomin mogą uzyskać dofinansowanie na elektrofiltry kominowe. Jest to element polityki walki z zanieczyszczonym powietrzem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta. Ważne informacje : Wniosek należy złożyć w terminie od 02.01 do 30.06 każdego roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania to 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami wydatków lecz nie więcej niż do 2 500 zł Dotacja udzielana jest na wyposażenie przewodu kominowego w

Dofinansowanie na piece w Gminie Wołomin – trwa nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia mieszkańcy Gminy Wołomin mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców. Jest to element polityki walki z zanieczyszczonym powietrzem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta. Ważne informacje : Wniosek należy złożyć w terminie od 02.01 do 30.06 każdego roku kalendarzowego. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kompletne wnioski dot. wymiany pieców węglowych, miałowych. Wysokość dofinansowania to 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami wydatków lecz nie więcej niż