Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
ul. Wileńska 43a, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 20 21, 22 60 47 900
fax: 22 776 43 62
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
e-mail: kppwolomin.rzecznik@policja.waw.pl
www: http://kppwolomin.policja.waw.pl/

Komenda Straży Miejskiej w Wołominie
ul. Legionów 31A, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 90 50; 519 151 363
e-mail: wolomin.sm@gmail.com
www: http://strazmiejskawolomin.pl/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. M. Sasina 15, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 64 60 do 62 lub tel: 22 787 76 36
e-mail:
wolomin@mazowsze.straz.pl
www: http://www.pspwolomin.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna w Ossowie
ul. Matarewicza 150, Ossów, 05-230 Kobyłka
tel: 22 786 13 70

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie
ul. Racławicka 26, Majdan, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 41 28

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grabiu
ul. M. M. Cichorackiej 3, Stare Grabie, 05-200 Wołomin

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie
ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 83 54

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagościńcu
ul. 100-lecia 41, Zagościniec, 05-200 Wołomin