Budżet obywatelski

Ważne dokumenty

Wołomiński Budżet Obywatelski 2018:

 1. regulamin WBO z załącznikami (PDF,  1 MB)
 2. formularz zgłoszeniowy projektu (PDF,  82 KB), wersja edytowalna (DOC, 31 KB)
 3. lista poparcia (PDF,  78 KB), wersja edytowalna (DOC,  27 KB)
 4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego (PDF,  77 KB), wersja edytowalna (DOC,  15 KB)
 5. zgoda na udostępnienie terenu (PDF,  60 KB), wersja edytowalna (DOC,  14 KB)
 6. zgoda na dysponowanie terenem (PDF,  61 KB), wersja edytowalna (DOC,  14 KB)
 7. harmonogram WBO 2018 (PDF,  41 KB)

Wołomiński Budżet Obywatelski 2017:

 1. Raport z ewaluacji WBO 2017 (PDF, 160 KB)
 2. Stan realizacji pr0jektów WBO 2017 (PDF, 66 KB)

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne, na których odpowiemy na pytania dot. Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018:

 • 5 czerwca 2017 r., godz. 18.00; Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, s. 106 
 • 7 czerwca 2017 r., godz. 17.00; Zespół Szkół w Czarnej, ul. Witosa 52,
 • 12 czerwca 2017 r., godz. 18.00; Zespół Szkół w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37,
 • 20 czerwca 2017 r., godz. 17.00; Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie, ul. Matarewicza 148.