Budżet obywatelski

Ważne dokumenty

Wołomiński Budżet Obywatelski 2019

Ewaluacja Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

***

Archiwum

Poniżej znajdują się dokumenty z poprzednich wersji WBO

Wołomiński Budżet Obywatelski 2018:

  1. regulamin WBO z załącznikami (PDF,  1 MB)
  2. formularz zgłoszeniowy projektu (PDF,  82 KB), wersja edytowalna (DOC, 31 KB)
  3. lista poparcia (PDF,  78 KB), wersja edytowalna (DOC,  27 KB)
  4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego (PDF,  76 KB), wersja edytowalna (DOC,  15 KB)
  5. zgoda na udostępnienie terenu (PDF,  60 KB), wersja edytowalna (DOC,  14 KB)
  6. zgoda na dysponowanie terenem (PDF,  61 KB), wersja edytowalna (DOC,  14 KB)
  7. harmonogram WBO 2018 (PDF,  41 KB)
  8. karta do głosowania (PDF, 1 MB)