Budżet obywatelski

Ważne dokumenty

Wołomiński Budżet Obywatelski 2018:

  1. regulamin WBO z załącznikami (PDF,  1 MB)
  2. formularz zgłoszeniowy projektu (PDF,  82 KB), wersja edytowalna (DOC, 31 KB)
  3. lista poparcia (PDF,  78 KB), wersja edytowalna (DOC,  27 KB)
  4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego (PDF,  76 KB), wersja edytowalna (DOC,  15 KB)
  5. zgoda na udostępnienie terenu (PDF,  60 KB), wersja edytowalna (DOC,  14 KB)
  6. zgoda na dysponowanie terenem (PDF,  61 KB), wersja edytowalna (DOC,  14 KB)
  7. harmonogram WBO 2018 (PDF,  41 KB)
  8. karta do głosowania (PDF, 1 MB)

Wołomiński Budżet Obywatelski 2017:

  1. Raport z ewaluacji WBO 2017 (PDF, 160 KB)
  2. Stan realizacji projektów WBO 2017 (PDF, 58 KB)