Ogłoszenia

Poszukiwania padłych dzików w dniu 19 lipca

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołominie uprzejmie informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 roku (czwartek) od godziny 8.00 do godzin wieczornych na terenie Radzymina oraz w okolicach miejscowości Stary Janków, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, myśliwi oraz oddział Wojska Polskiego będzie prowadził poszukiwania martwych dzików zarażonych ASF (Afrykańskim Pomorem Świń).

Zapoznaj się z projektem planu miejscowego osiedla Wołominek w Wołominie - część A

Od 13 lipca do 13 sierpnia 2018 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wołominek w Wołominie – część A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.   Dyskusja publiczna Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji o projekcie planu. Dyskusja, z udziałem projektanta planu, odbędzie

Poczta Polska szuka współpracowników

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia i prowadzenia w ramach własnej działalności gospodarczej Agencji Pocztowej w Wołominie. Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach – atrakcyjna prowizję! Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 22 557 96 63 mail: aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl

Wypełnij ankietę i pomóż gminie zmieniać się na lepsze!

Gmina Wołomin przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie. Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z środków własnych gminy, pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów. Do złożenia kompletnego wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach. W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu PONE oraz umożliwi

Test dźwiękowy syren alarmowych - 5 lipca 2018 godz. 12:00-13:30

Urząd Miejski w Wołominie uprzejmie informuję, iż w dniu 5 lipca 2018 roku od godz. 12.00 do godz. 13.30 odbędzie się krótki test dźwiękowy syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania przed zagrożeniami. Punkty alarmowe umieszczone są na budynkach w następujących lokalizacjach: I. Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4 II. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”  w Wołominie ul. Korsaka 4 III. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej

Spotkanie w sprawie ulicy Tramwajowej w Zagościńcu

Informujemy, że 9 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego (ul. Ogrodowa 4) w Wołominie odbędzie się spotkanie w sprawie przedstawienia i omówienia rozwiązań projektowych dotyczących ulicy Tramwajowej w Zagościńcu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie w sprawie budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu

19 lipca 2018 r. o godzinie 16:30 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych ujętych w opracowywanym przez gminę programie funkcjonalno-użytkowym dla zamówienia pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-Lecia (droga powiatowa) do ul. Podmiejskiej (droga gminna). Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie.

Spotkanie w sprawie budowy drogi łączącej Szosę Jadowską z ul. Krzyżową

Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej Szosę Jadowska z Krzyżową” w dniu 17 lipca 2018 roku o godzinie 16:30 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną omówione i uzgodnione rozwiązania projektowe ujęte w koncepcji. Na tej podstawie będą kontynuowane dalsze prace projektowe. Wszystkie osoby zainteresowane tą inwestycją zapraszamy na spotkanie.

Spotkanie w sprawie ulicy Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach

W związku z prowadzonymi przez gminę Wołomin pracami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/rozbudowy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach zapraszamy na spotkanie, którego celem jest przedstawienie i omówienie przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4).