Ogłoszenia

Nowe informacje - Program Rodzina 500+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny numer kontaktowy w sprawie dodatkowych informacji dotyczących Programu Rodzina 500+ (22) 695 71 22     Zapraszamy również do zapoznania się z informacją o punktach i godzinach przyjmowania wniosków.  

Straż Miejska w Wołominie usuwa porzucone pojazdy

Informacja dotyczy ujawnionych i usuniętych pojazdów będących wrakami, lub których stan wskazuje, że nie są użytkowane Pojazdy zniszczone, zaniedbane, nie używane od dłuższego czasu są czasami elementem krajobrazu w każdej gminie. Pozostawiane w przestrzeni publicznej stają się powoli problemem, zarówno dla ich obecnych właścicieli, jak również współmieszkańców. Tego typu pojazd przede wszystkim: stanowi potencjalne źródło skażeń z uwagi na stosowane płyny eksploatacyjne (paliwo, olej silnikowy itp.) jest naturalną przeszkodą w

Zanieczyszczona woda w Wołominie.

W związku z dużą ilością zgłoszonych nam przez mieszkańców kłopotów z zanieczyszczeniami wody, zadaliśmy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pytanie o powód takiego stanu. Poniżej publikujemy odpowiedź. Prosimy o zgłaszanie podobnych sytuacji występujących w domach prywatnych bezpośrednio do PWiK tel./fax (22) 776 21 21, (22) 776 33 58, (22) 776 22 84, a w spółdzielniach do zarządów spółdzielni. Zgłaszając prosimy o podanie adresu.

Koncepcja budowy ulicy Nałkowskiego

Szanowni Mieszkańcy, poniżej, w dwóch plikach, znajdziecie koncepcję budowy ul. Nałkowskiego wraz z informacjami od projektanta. Informacje te publikujemy na prośbę mieszkańców ul. Wacława Nałkowskiego, obecnych na spotkaniu 2 sierpnia b.r. Pliki do pobrania: PS-01_297x1000_ul. Nałkowskiego PS-02_297x1000_ul. Nałkowskiego Spotkanie zostało zorganizowane w celu omówienia rozwiązań zastosowanych w projekcie przebudowy tej ulicy, było też okazją do omówienia wpływu budowy Parku przy „Domu nad łąkami” Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich na organizację ruchu

Zapraszamy na bezpłatne badanie płuc w ramach programu "Wczesnego wykrywania raka płuca"

Szanowni Państwo, Enel-Med  ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu płuc  z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Badanie jest organizowane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Jego celem jest wczesne wykrycie  niepokojących zmian w płucach, zaplanowanie dalszej diagnostyki i podjęcie skutecznego leczenia. Jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne, zajmujące zaledwie 5 minut i CAŁKOWICIE BEZPŁATNE! Kto może skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?

obrazek przedstawia proponowany plan ulicy Batalionów chłopskich

Prezentacja projektu ul. Batalionów Chłopskich • LOKALIZACJA INWESTYCJI : GMINA WOŁOMIN, POWIAT WOŁOMIŃSKI • MIEJSCOWOŚCI: NOWE LIPINY • INWESTOR: BURMISTRZ GMINY WOŁOMIN • OZNACZENIE DRÓG KATEGORIA: GMINNA • KLASA TECHNICZNA: D • DŁUGOŚĆ: 1004,00+236,00= ok.1240,00 m Plan sytuacyjny Plan sytuacyjny 2 Prezentacja ulicy Batalionów Chłopskich Konsultacje społeczne, wnioski, uwagi.

Pomagamy Wiktorii

Mała mieszkanka naszej gminy Wiktoria Modzelewska czeka na naszą pomoc! Szczegóły dotyczące choroby dziewczynki i sposobów w jaki możemy jej pomóc znajdują się na stronie  FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI. Zbiórkę objęła patronatem Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Razem pomóżmy Wiktorii pokonać smoka!

Obwieszczenie

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie Uchwały Nr XXXV-50/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie – Etap II. Pełną treść obwieszczenia znajdziesz TUTAJ (PDF, 207 KB)