Ogłoszenia

Spotkanie w sprawie omówienia koncepcji budowy odcinka ul. Duczkowskiej

Zapraszamy na spotkanie w sprawie omówienia koncepcji budowy odcinka ul. Duczkowskiej od działki ew. nr 15 do działek ew. nr 3/1 i 3/2 obręb Nowe Lipiny, które odbędzie się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 14.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Więcej informacji: Wydział Inwestycji tel: 22 763 30 94

Elżbieta Radwan wybrana skarbnikiem Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Kolejny duży ponadregionalny sukces Wołomina – Elżbieta Radwan została wybrana na funkcję skarbnika Stowarzyszenia Metropolia Warszawa! 24 marca w Izabelinie, podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu został wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Jedynym przedstawicielem samorządu z powiatu wołomińskiego w Stowarzyszeniu jest Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. W zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się również: Jolanta Batycka-Wąsik, Marcin Jakubowski, Dariusz Łokietek, Witold Malarowski, Roman Smogorzewski, Grzegorz Szuplewski, Artur Tusiński,

Kiedy powstanie droga do S8?

Mieszkańcy naszej gminy z niecierpliwością czekają na oddanie do użytku węzła „Wołomin”, który połączy drogę wojewódzką (DW) 635 z drogą ekspresową S8. Żeby zapewnić wjazd i zjazd na S8 trzeba dokonać korekty trasy DW 635. Do tej pory nie udało się tego zrobić, ponieważ inwestycja została oprotestowana, przez co nie można było zdobyć wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy. Stronami, które uczestniczyły w tym postępowaniu od początku było województwo mazowieckie

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa

Krzysztof Szczyciński jest zawodowym kierowcą i aktywistą działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w powiecie wołomińskim. Mówi nam dlaczego zajął się tą kwestią, jak zmieniła się sytuacja na drogach w ostatnich latach, a także o tym jakie ma plany na najbliższą przyszłość. – Co się zmieniło na polskich drogach od czasu, kiedy sam usiadłeś za kierownicą po raz pierwszy? Większe jest natężenie ruchu. Mamy coraz lepsze i szybsze samochody,

PFR - sposób na szybkie rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Urząd Skarbowy w Wołominie informuje: Termin składania zeznań podatkowych za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych upływa z dniem 30.04.2018 r. W celu ułatwienia dokonania rozliczenia podatku dochodowego za 2017 r., podatnicy mogą skorzystać z wstępnie wypełnionych zeznań PIT-37 oraz PIT-38 przygotowanych przez urząd skarbowy (PFR). Dzięki tej formie rozliczenia znacznie spada ryzyko błędów popełnianych przy samodzielnym sporządzaniu deklaracji podatkowych oraz szybciej można otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

ZIELONA ŁAWECZKA - konkurs!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Zielona ławeczka” organizowanym przez Fundację BOŚ oraz Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Piękny ogród wokół Waszego domu może powstać jeszcze tego lata! ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić

Nabór wniosków konkursowych na podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej informuje, że w dniach od 10.IV.2018 do 23.IV.2018 r. do godz. 16.00 prowadzony będzie nabór wniosków na następujące przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie 1.1.1: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt. 2 ppkt a), rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.: podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie; Planowana alokacja: 800.000,00

Ruszyła I edycja "Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych"

OŻYW SWOJĄ OKOLICĘ!  Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych  Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina. Konkurs ma charakter cykliczny. I nabór trwa od 20 marca do 16 kwietnia 2018 r. Kto może wziąć udział?  Grupy nieformalne, obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, osoby

Konkurs Innowator Mazowsza

Pracujesz naukowo, założyłeś niedawno firmę, jesteś innowacyjny – idealnie pasujesz do Konkursu Innowator Mazowsza! Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób aplikować do konkursu. O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Innowator Mazowsza to konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Jego ideą jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej

Zgłoś swój projekt do WBO 2019!

STARTUJE WBO 2019! Od 19 marca do 16 kwietnia 2018 roku trwa nabór projektów w ramach kolejnej edycji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego! Masz pomysł na wydarzenie kulturalne, sportowe czy nową inwestycję w naszej gminie? Nie zwlekaj, zgłoś swój projekt, który może być zrealizowany już w 2019 roku. Do dyspozycji mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego jest 2 miliony złotych. W tej edycji każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec może zgłosić do WBO