Planowanie przestrzenne

Zapoznaj się z projektem planu miejscowego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych

Od 17 sierpnia do 17 września 2018 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.   Dyskusja publiczna Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji o

Zapoznaj się z projektem planu miejscowego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie

Od 17 sierpnia do 17 września 2018 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.   Dyskusja publiczna Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji

Plany zagospodarowania przestrzennego dostępne w serwisie mapowym Gminy Wołomin

Z przyjemnością informujemy, że w serwisie mapowym Gminy Wołomin (System Informacji Przestrzennej – wolomin.e-mapa.net) zostały udostępnione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium). Można teraz samodzielnie sprawdzić, czy dana nieruchomość objęta jest planem, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w planie lub czy dla danej nieruchomości plan jest dopiero sporządzany. W przypadku braku planu, można sprawdzić, jakie są ustalenia Studium dla nieruchomości. W tym celu, w drzewku

Zapoznaj się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Od 27 lipca do 5 września 2018 r. można zapoznać się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (kliknij tutaj, aby przejść na stronę). W ramach konsultacji społecznych, można składać wnioski i uwagi do projektu planu – na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa), ustnie do

Zapoznaj się z projektem planu miejscowego osiedla Wołominek w Wołominie - część A

Od 13 lipca do 13 sierpnia 2018 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wołominek w Wołominie – część A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.   Dyskusja publiczna Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji o projekcie planu. Dyskusja, z udziałem projektanta planu, odbędzie

Zapoznaj się z projektem planu miejscowego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym

Od 1 czerwca do 3 lipca 2018 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.   Dyskusja publiczna Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji o projekcie

Konsultacje w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z projektem zmiany granic parku kulturowego w Ossowie pn. “Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków do projektu uchwały zmieniającej granice parku kulturowego. Wnioski można składać w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. (włącznie). Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w treści obwieszczenia umieszczonego poniżej.  treść obwieszczenia   (pdf. 78,7 KB) Projekt Uchwały w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod

Złóż wniosek do planów miejscowych!

Uprzejmie zapraszamy do składania wniosków do 3 planów miejscowych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osiedla„Perkowizna” we wsi Zagościniec, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Cięciwa w Gminie Wołomin, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin. Granice sporządzanych planów przedstawiono w załącznikach graficznych do uchwał Rady Miejskiej w Wołominie: Nr XLVIII-22/2018 z dnia 31 stycznia