Bez kategorii

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca

Konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej rozstrzygnięty!

Gmina Wołomin we współpracy z Politechniką Warszawską ogłosiła konkurs dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia specjalności Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii PW w Warszawie, którzy w roku akademickim 2017/2018 uczęszczali na zajęcia PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU O RÓŻNYCH FUNKCJACH ORAZ PROJEKT ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO. Przedmiotem konkursu było opracowanie studialne koncepcji zagospodarowania jednego z trzech wskazanych obszarów centrum w Wołominie. W rywalizacji brały udział

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stypendia i nagrody sportowe

Ogłasza się wyniki konkursu w sprawie przyznania stypendiów sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2017 stypendia sportowe Ogłasza się wyniki konkursu w sprawie przyznania wyróżnień i nagród sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2017 wyróżnienia sportowe

Zakończenie roku akademickiego Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - relacja

W czwartek 24 maja 2018 roku słuchacze Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymali dyplomy wieńczące XI rok akademicki. Jednak oficjalne zakończenie odbyło się w ubiegły czwartek 7 czerwca. Miejski Dom Kultury w Wołominie był tego gospodarzem wydarzenia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, media lokalne oraz słuchacze Uniwersytetu. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Zarządu WUTW Elżbieta Rozbicka, która podziękowała koleżankom z zarządu za ich pracę społeczną oraz zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu. Dyrektor

Oferta klubu Control Naczaj Team

W dniu 28 maja 2018 klub Control Naczaj Team z siedzibą przy Moniuszki 8, 05-30 Kobyłka, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : „Tworzenie warunków rozwoju do uprawiania sport jiu jiutsu dzieci i młodzieży na terenie gminy Wołomin”. Zgodnie z art. 19a ust.

Mapa Inwestycji - aplikacja dla mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Wołomin mają do dyspozycji nowe narzędzie – Mapę Inwestycji, która znajduje się pod adresem https://inwestycje.wolomin.org/ Na podanej stronie w przystępnej oraz czytelnej formie prezentowane są na mapie gminy lokalizacje, gdzie dokonano ważnego remontu, budowy lub zorganizowano wydarzenie miejskie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w serwisie można również znaleźć lokalizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje miejsce mają także działania sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego oraz

Noc w bibliotece "Biblioteczna stylówa" 23 lutego 2018 r.

W jaki sposób zaszczepić w dziecku miłość do książek? Na przykład pokazując, że dom książek czyli biblioteka to pasjonujące miejsce. W naszej Miejskiej Bibliotece im. Zofii Nałkowskiej można nie tylko wypożyczyć książkę, ale też wziąć udział w konkursie, warsztatach, a nawet spędzić noc! Najbliższa noc w wołomińskiej bibliotece, na którą zaplanowano atrakcje dla dzieci  już 23 lutego. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie „Biblioteczna stylówa”. Dzieci będą miały szansę poznać

Mammobus 19 marca 2018 r. OSiR "Huragan"

 19 marca 2018 r. przyjedzie do Wołomina mammobus, który umożliwia wykonanie bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ.Badania będą wykonywane od godz. 9:00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie, ul. Korsaka 4. W celu rejestracji należy przygotować nr PESEL.   Rejestracji można dokonać telefonicznie: 42 254 64 10 lub 517 54 40 04 lub online www.salvemedica.pl/mammografia

Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom typu C

Ogłasza się konkurs ofert, na realizację szczepień przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2006 roku, w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2018-2020, działania podejmowane w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży. konkurs meningokoki

Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Ogłasza się konkurs ofert na realizację szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2018-2020. konkurs grypa