Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Jednostki budżetowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 776 33 71
e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl
www: www.osir.wolomin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 27 01
e-mail: ops@ops.wolomin.pl
www: http://www.ops.wolomin.pl/

Straż Miejska w Wołominie

ul. Ogrodowa 4
 05-200 Wołomin

Tel / Fax: 22 787 90 50

Godziny przyjęć interesantów
 Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 21:30.

kontakt@strazmiejskawolomin.pl

www.strazmiejskawolomin.pl

BIP: www.bip.strazmiejskawolomin.pl

NIP: 125-147-67-52
REGON: 141299426

Konto bankowe:
Bank Pekao SA 37 1240 6074 1111 0000 5418 2226

Konto do wpłat grzywien za nałożone mandaty karne:

Bank PEKAO S.A. 49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

05-200 Wołomin ul. Ogrodowa 4
Telefon:  22 776-25-05
Fax:  22 776-26-10
Email:  zeasip@zeasip.wolomin.pl
Regon: 015667238

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 53, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi

ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół nr 1

Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego

ul. Sasina 33, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół nr 2
Al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół nr 3
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół nr 4
ul. 1 Maja 33, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół nr 5
ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół w Duczkach
ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół w Ossowie
ul. Matarewicza 148, 05-230 Kobyłka

Zespół Szkół w Czarnej
ul. Witosa 52, Czarna, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa w Majdanie
ul. Racławicka 2, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu
ul. Cichorackiej 25, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 25 05
fax: 22 776 26 10
e-mail: zeasip@zeasip.wolomin.pl
www: http://www.zeasip.wolomin.pl

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 44 88
tel./fax: 22 787 85 43
e-mail: optu@wp.pl

Zakłady budżetowe

Przedszkole nr 2 im. „Pyzy Wędrowniczki”
ul. Polna 32, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 5
ul. Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 6 im. „Bajka”
ul. Zakładowa 10, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 8 im. „Czerwonego Kapturka”
ul. Fieldorfa 22, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 9 im. „Jasia i Małgosi”
ul. Piłsudskiego 15, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 10 im. „Misia Uszatka”
Al. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin

Przedszkole w Duczkach im. "Pszczółki Mai"
ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin                            

Instytucje kultury 

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin

Muzeum im. Wacława i Zofii Nałkowskich w Wołominie
ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin

Spółki prawa handlowego

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wołominie
Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 75 95
e-mail: pk@pk.wolomin.pl
www: http://www.pk.wolomin.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 776 33 58
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl
www: http://www.pwik.wolomin.pl/

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 55 80/81
fax: 22 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl
www: http://www.zec.wolomin.pl

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Tel: 22 776 27 28
Fax: 22 776 23 60
e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
www: http://www.mzo.wolomin.pl

 

Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 26 86, 776 26 05
fax: 22 776 23 80

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie
ul. Wileńska 74, 05-200 Wołomin
z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17
tel: 22 776 26 56, 787 54 16
fax: 22 787 51 016
e-mail: mspzoznr2wolomin@pro.pl