Kategorie projektów

Projekty do realizacji w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych.

W ramach kategorii Przestrzeń Publiczna zgłaszać można wyłącznie projekty inwestycyjne.

  • limit wartości projektów szkolnych w tej kategorii to 300 tys zł,
  • limit wartości projektów pozostałych w tej kategorii to 1 mln zł,
  • Projekty zgłoszone w ramach tej kategorii nie mogą być realizowane na terenie obszaru
  • rewitalizacji.

W ramach kategorii Aktywny Mieszkaniec zgłaszać można wyłącznie projekty miękkie:

  • limit wartości projektów szkolnych w tej kategorii to 100 tys zł,
  • limit wartości projektów pozostałych w tej kategorii to 200 tys zł.

W ramach kategorii Wołomin: Odnowa zgłaszać można dowolne projekty (inwestycyjne i miękkie) realizowane na terenie obszaru rewitalizacji, przy czym:

  • limit wartości projektów inwestycyjnych w tej kategorii to 300 tys zł,
  • limit wartości projektów miękkich w tej kategorii to 100 tys zł.