Dziś jest:

Protokół ze spotkania w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Protokół
ze spotkania z organizacjami pozarządowymi
w dniu 27 października 2011 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

W dniu 27 października 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Wileńska 32 (III piętro) o godz. 18.00. odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjiami pozarządowymi na rok 2012.
W spotkaniu wzięło udział około 30 osób, które reprezentowały 21 lokalnych organizacji (lista obecności w załączeniu). W konsultacjach uczestniczył radny Rady Miejskiej w Wołominie Dominik Kozaczka. Na spotkaniu omówiono sprawy zgodnie z załączonym programem spotkania.

Program  współpracy Gminy Wołomin z organizacjiami pozarządowymi na rok 2012 reguluje finansową i pozafinansową współpracę z organizacjami działającymi na terenie  Gminy Wołomin. Program określa cele, zasady, formy i zakres współpracy Gminy Wołomin z trzecim sektorem oraz zawiera zadania priorytetowe dla Gminy Wołomin w 2012 r., które zostaną zrealizowane przy pomocy organizacji pozarządowych.
Projekt powstał w wyniku wniosków wpływających od organizacji o planowanych przedsięwzięciach w 2012 roku oraz w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych.
Podczas konsultacji uczestnicy spotkania wnieśli uwagi do Rozdziału IV § 9 projektu Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012:
1. Małgorzata Flaga Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej Stacja Opieki Catitas w Wołominie,
ul. Koscielna 54 wniosła o zmianę zapisu w Tabeli w dziale I pkt 2, polegającą na zmianie nazwy usług z: "opiekuńczo – pielęgnacyjnych" na: "medyczno – pielęgnacyjnych".
2. Przemysław Bartecki Centrum Wolontariatu Hufca ZHP Wołomin wniósł o zmianę zapisu
w Tabeli w dziale VII dotyczącą planowanego terminu konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, polegającą na zamianie słowa "Styczeń 2012" na: "Marzec 2012".
3. Dominik Kozaczka radny Rady Miejskiej w Wołominie:
1) wniósł o włączenie do tabeli działu oraz zadania ze sfery zadań publicznych (art. 4 pkt 1 ust. 2 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie) w zakresie:
"działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym",
2) wniósł o włączenie do tabeli działu oraz zadania ze sfery zadań publicznych (art. 4 pkt 1 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w zakresie:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) wniósł o wykreślenie z Tabeli w dziale XVI punktu 2.

Projekt Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi od 07.X. br. był dostępny na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie, w BIP Gminy, na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz był udostepniony do wglądu w Wydziale Organizacji i Komunikacji Społecznej w pokoju 223.

Zaproponowany Program współpracy  Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.   został przyjęty pozytywnie.

Protokołowała:
Edyta Malinowska

Dodano: 4 listopada 2011

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), § 11 Programu Współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 oraz Uchwały nr XL-62/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
   
Burmistrz Wołomina 
ogłasza  konsultacje  w sprawie  programu współpracy Gminy Wołomin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 i  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa.
 
1. Program współpracy to dokument, który określa zakres i formy współpracy, a także priorytetowe obszary zadań publicznych, które Gmina Wołomin  realizuje we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
2. Projekt "Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012", dostępny jest na stronie www.wolomin.org, w BIP oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, przy ul Ogrodowej 4 na tablicy ogłoszeń oraz  w pok. 223.
3. Spotkanie w sprawie konsultacji, podczas którego można przedstawić opinię do projektu i zgłosić uwagi, odbędzie się
27 października 2011 r. o godz. 18.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32

Dodatkowe informacje  można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, w pokoju  223  lub pod numerem telefonu 22 763 30 72 i adresem edyta.malinowska@wolomin.org
Sprawę prowadzi pracownik Wydziału Organizacji i Komunikacji Społecznej Pani Edyta Malinowska.

Burmistrz Wołomina
Ryszard Madziar

Dodano: 6 października 2011

Dowiedz się więcej

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij