Dziś jest:

Ogłoszenie

Na podstawie Uchwały Nr XL-62/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Wołomina
ogłasza konsultacje w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu
określenie zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin,

i zaprasza do aktywnego uczestnictwa w nich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa związana jest z edukacją. Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin ma na celu wsparcie rozwoju wybitnie uzdolnionych mieszkańców Gminy Wołomin.
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org (zakładka: Strefa NGO/konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/ Uchwały 2012), w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: organizacje pozarządowe), na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie (II piętro).
Spotkanie w sprawie konsultacji społecznych, podczas którego można przedstawiać opinię do projektu i zgłaszać uwagi, odbędzie się
6 listopada 2012 r. o godzinie 17:00
w Urzędzie Miejskim w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4 (sala 225)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w pok. 216 lub pod numerem tel. (22) 763-30-72, adres: dialog@wolomin.org.

Dodano: 22 października 2012

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie

Na podstawie Uchwały Nr XL-62/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Wołomina
ogłasza konsultacje w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu
określenie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów
oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin,


i zaprasza do aktywnego uczestnictwa w nich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa związana jest z problematyką edukacyjną. Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin ma na celu wsparcie rozwoju wybitnie uzdolnionych mieszkańców Gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Wołomina i regionu, lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org (zakładka: Strefa NGO/konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/ Uchwały 2012), w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka : organizacje pozarządowe); na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie: przy Wydziale Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji (II piętro) oraz przy wejściu głównym do budynku Urzędu.
Spotkanie w sprawie konsultacji społecznych, podczas którego można przedstawiać opinię do projektu i zgłaszać uwagi, odbędzie się 6 listopada 2012 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4 (sala 225).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w pok. 216 lub pod numerem tel. (22) 763-30-72, adres: dialog@wolomin.org.

Burmistrz Wołomina
Ryszard Madziar

Dodano: 18 października 2012

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Wołomina
ogłasza konsultacje w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin


 
i zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010r. Nr 234, poz. 1536), do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach z organizacjami, których działalność statutowa związana jest z problematyką społeczną.
Uchwała niniejsza ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny z dziećmi  i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej,
2) wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej Rodzin Wielodzietnych,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.

Spotkanie w sprawie konsultacji, podczas którego można przedstawiać opinię do projektu i zgłaszać uwagi, odbędzie się 5 listopada 2012r. o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32 (III piętro).


Dodano: 16 października 2012

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do współpracy

Aktywność społeczna w Wołominie 
Współpracujemy poza(samo)rządowo

Wspólnie zdecydujmy o tym, jak ma wyglądać współpraca Gminy Wołomin
z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.


Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa.

Spotkanie w sprawie konsultacji odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 r. o godz. 17.00
w Miejskiej Bibliotece publicznej przy ul. Wileńskiej 32 (III piętro).

Zapraszamy do współpracy!
Dobre praktyki musimy wypracować wspólnie

Dodano: 10 października 2012

Dowiedz się więcej

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij