Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. chodnika na odc. Majdan – Mostówka

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. chodnika na odc. Majdan - Mostówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 17pz/2017 znak WAB.6740.14.47.2016, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka, od skrzyżowania z ul. Mińską w miejscowości Majdan do działki nr ew. 46/42 w miejscowości Mostówka gmina Wołomin”.