Programy sportowe

SMOK
Gmina Wołomin realizuje program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK)
dla dziewcząt na podstawie powierzonego PZKosz przez Ministra Sportu i Turystyki zadania pt.: “Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży w ramach działań  prowadzonych przez polskie związki sportowe”. Projekt skierowany jest do dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin. Od 1 listopada 2017 program realiaowany jest także w Szkole Podstawowej w Duczkach.

SOS i GOSSM
Gmina Wołomin realizuje projekty Siatkarskiego Ośrodka Sportu (SOS) i Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży (GOSSM) tworzonych w ramach Ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Projekt skierowany jest do chłopców z Zespołu Szkół Nr 5, ul. Lipińska 5, 05-200 Wołomin.