Dziś jest:

Wybory samorządowe w 2002 roku

Lista Radnych Wołomina

Chudzian Kazimierz
Gawkowski Krzysztof
Górski Marek
Kalata Beata
Królak Paweł
Kuc Krzysztof
Kurek Ryszarda
Lipa Andrzej
Maguza Helena
Nieznański Zygmunt
Perzanowski Stefan
Romejko Mieczysław
Sitarz Czesław
Stroczkowski Marek
Suchenek Dariusz
Szczurowski Krzysztof
Wajs Grzegorz
Waszczuk Roman
Witek Zenon
Żabik Henryka
Żelezik Andrzej

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2002 R.
W WYBORACH DO RADY GMINY W GMINIE LICZĄCEJ POWYŻEJ 20 TYŚ. MIESZKAŃCÓW

karta do głosowania jest koloru białego
wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku „x" w żadnej kratce.
W WYBORACH DO RADY POWIATU
karta do głosowania jest koloru żółtego
wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku „x" w żadnej kratce.
W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
karta do głosowania jest koloru niebieskiego
wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku „x" w żadnej kratce.
W WYBORACH WÓJTA – BURMISTRZA – PREZYDENTA MIASTA
karta do głosowania jest koloru różowego
wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata
oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata powoduje, że głos jest nieważny
głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku „x" w żadnej kratce.

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wołominie
Na podstawie art. 109 ust. 5 z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wołominie podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów oraz dane o kandydatach do Rady Miejskiej w Wołominie w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku:

Okręg wyborczy nr 1
Lista Nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Oleksiak Kazimierz l. 53, Duczki

Szczęsny Leszek l. 72, Duczki

Zapaśnik Leon l. 66, Stare Lipiny

Stępień Paweł l. 23, Leśniakowizna

Wasilków Tomasz l. 29, Wołomin

Sobczak Wiesław l. 63, Duczki

Lista Nr 9 – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Szczurowski Krzysztof l. 50, Nowe Lipiny

Chaciński Andrzej Marian l. 44, Ossów

Krawczyk Henryka l. 68, Zagościniec

Tlaga Daniela Bogusława l. 58, Duczki

Chacińska Joanna l. 62, Wołomin

Grądzki Marek l. 32, Wołomin

Olechowski Marcin l. 30, Duczki

Lista Nr 10 – KWW Przymierze Samorządowe
Zych Tadeusz l. 61, Nowe Lipiny

Malinowski Andrzej l. 47, Ossów

Kępka Krystyna l. 51, Leśniakowizna

Rudnik Paweł l. 24, Stare Grabie

Murawski Ryszard l. 47, Czarna

Stańczak Jacek l. 61, Zagościniec

Baran Stanisław l. 48, Stare Grabie

Ząbek Grażyna Dorota l. 31, Wołomin

Lista Nr 11 – KWW PiS PW
Stańczak Wojciech l. 43, Duczki
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Grzeszczyk Leszek l. 32, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Roguska-Niewczas Dorota l. 26, Duczki
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Kotowska Małgorzata l. 31, Majdan
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Chmiel Mirosław l. 44, Leśniakowizna

Kubiak Lucyna l. 41, Wołomin

Brodzik Elżbieta l. 40, Wołomin

Rosiński Mariusz l. 30, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Pietrykowska Joanna l. 24, Mostówka
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Rostek Zdzisław l. 65, Nowe Lipiny
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Lista Nr 12 – KW Regionalnego Stowarzyszenia Prawicy
Królak Paweł l. 32, Lipinki

Ciechanowicz Kazimierz Władysław, l. 52, Stare Lipiny

Kaleta Andrzej Mieczysław, l. 47, Zagościniec

Maguza Helena l. 62, Stare Grabie

Orych Piotr l. 26, Duczki

Perzanowski Stefan l. 53, Duczki

Ruciński Henryk l. 55, Czarna

Sasin Kazimierz l. 45, Ossów

Świerżewski Henryk Antoni l. 51, Majdan

Lista Nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców – SKW
Górski Marek l. 35, Zagościniec

Bożuta Leszek l. 50, Ossów

Klamczyński Marek Piotr l. 41, Leśniakowizna

Piotrowski Piotr l. 52, Majdan

Zych Ewa l. 41, Helenów

Krzemińska Bożenna Anna l. 45, Ossów

Lista Nr 14 – KWW Mariusza A. Czajewicz-Nowackiego
Marchlik Wojciech l. 25, Zagościniec

Orych Renata l. 35, Duczki

Lek Andrzej Marek l. 46, Wołomin

Wróbel Jacek l. 33, Duczki

Rudnik Jan Franciszek l. 52, Wołomin

Okręg wyborczy nr 2
Lista Nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Byczek Mirosław l. 57, Wołomin

Dorosz Romuald l. 56, Wołomin

Błogowski Leszek l. 53, Wołomin

Jobda Helena Bronisława l. 72, Wołomin

Gawkowski Krzysztof l. 32, Wołomin

Ołtarzewski Andrzej Jan l. 53, Wołomin

Krawczyk Karol Mirosław l. 32, Wołomin

Lista Nr 9 – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Wytrykus Bogumiła Zofia l. 58, Wołomin

Kurek Ryszarda Teresa l. 61, Wołomin

Łukasiewicz Teresa Helena l. 45, Wołomin

Krajewska Grażyna Teresa l. 46, Wołomin

Mościcki Adam l. 29, Wołomin

Tymiński Jan l. 51, Wołomin

Wardak Alicja Izabella l. 42, Wołomin

Radomski Mieczysław Kazimierz l. 46, Wołomin

Kucharczyk-Bala Irena l. 52, Wołomin

Pazerski Kazimierz l. 65, Wołomin

Lista Nr 10– KWW Przymierze Samorządowe
Zych Kazimierz Andrzej l. 47, Wołomin

Tokarski Jan Wiesław l. 47, Wołomin

Kozłowska Elżbieta l. 47, Wołomin

Sikorska Irena l. 49, Wołomin

Rozbicki Piotr Kazimierz l. 43, Wołomin

Sudak Dariusz l. 56, Wołomin

Biały Jerzy l. 53, Wołomin

Urbańska Małgorzata l. 44, Wołomin

Kielak Cyprian l. 49, Wołomin

Lista Nr 11 – KWW PiS PW
Szafrańska Krystyna l. 52, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Sokulski Zdzisław l. 72, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Jugrew Dimitar l. 44, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Karwowski Stanisław l. 65, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Szczepański Arkadiusz l. 27, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Chudzian Cezary l. 24, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Nienałtowska Justyna l. 23, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Rama Teresa l. 46, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Laszuk Jerzy l. 46, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Stańczak Halina Barbara l. 41, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Lista Nr 12 – KW Regionalnego Stowarzyszenia Prawicy
Żabik Henryka l. 46, Wołomin

Bienias Maria l. 39, Wołomin

Kobyliński Wiesław l. 43, Wołomin

Kosowska Henryka l. 44, Wołomin

Lipski Marcin l. 27, Wołomin

Malinowski Andrzej l. 53, Wołomin

Piszcz Elżbieta l. 33, Wołomin

Rokicki Tadeusz l. 47, Wolomin

Tomasiewicz Jacek Robert l. 26, Wołomin

Wytrykowska Maria Kazimiera l. 51, Wołomin

Lista Nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców – SKW
Sitarz Czesław l. 57, Wołomin

Kuc Krzysztof l. 37, Wołomin

Grochocki Andrzej l. 46, Wołomin

Wojtkowski Michał l. 51, Wołomin

Rosochacki Jarosław Jan l. 44, Wołomin

Chmielewska Stanisława l. 54, Wołomin

Podgórski Henryk l. 62, Wołomin

Jakóbiak Zbigniew l. 35, Wołomin

Gostyński Marek Michał l. 53, Wołomin

Kielak Bożena Emilia l. 46, Mostówka

Lista Nr 14 – KWW Mariusza A. Czajewicz-Nowackiego
Suska Irena Maria l. 42, Wołomin

Groc Ewa Zuzanna l. 47, Wołomin

Szybalska Wiesława Mieczysława l. 49, Wołomin

Szydlik Halina l. 47, Wołomin

Suchocki Jarosław l. 36, Wołomin

Decyk Marek Jan l. 48, Wołomin

Maliszewski Mieczysław Andrzej l. 49, Wołomin

Szerszeń Agnieszka Wioletta l. 30, Wołomin

Okręg wyborczy nr 3
Lista Nr 3– Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Kalata Beata Agata l. 35, Wołomin

Wendorf Piotr Bolesław l. 51, Wołomin

Mielewski Jerzy l. 49, Wołomin

Czerwińska Barbara l. 54, Wołomin

Zahn Ryszard l. 57, Wołomin

Przybyłowski Andrzej l. 55, Wołomin

Sobótka Małgorzata Ewa l. 35, Wołomin

Damętka Piotr l. 30, Wołomin

Blutchart Tomasz Lucjan l. 43, Wołomin

Gawryś Grażyna Alicja l. 55, Wołomin

Pec Grażyna Krystyna l. 45, Wołomin

Brzozowski Maciej Tomasz l. 30, Wołomin

Lista Nr 9 – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Mieczkowski Stefan l. 62, Wołomin

Jaśniewicz Ewa l. 39, Wołomin

Urbanowski Daniel Marian l. 61, Wołomin

Trudnos Krzysztof Włodzimierz l. 38, Wołomin

Kupiec Andrzej l. 50, Wołomin

Boroszko Elżbieta Teresa l. 49, Wołomin

Kalinowski Roman l. 67, Wołomin

Gołębiowski Krzysztof Mieczysław l. 45, Wołomin

Kietlińska Lucyna l. 64, Wołomin

Murawska Józefina Anna l. 45, Wołomin

Lista Nr 10 – KWW Przymierze Samorządowe
Kiliańska Janina l. 48, Wołomin

Witek Zenon l. 45, Wołomin

Dziubiński Andrzej Stanisław l. 42, Wołomin

Plonka Krzysztof Ireneusz l. 57, Wołomin

Głowacz Jerzy l. 62, Wołomin

Żurawiński Dariusz l. 37, Wołomin

Kacprzak Jerzy Zygmunt l. 54, Wołomin

Walkowski Szczepan l. 57, Wołomin

Góralski Tomasz Piotr l. 45, Wołomin

Piatikow Marek l. 54, Wołomin

Kibler Kazimierz l. 61, Wołomin

Krupicki Marian l. 62, Wołomin

Lista Nr 11– KWW PiS PW
Rosłan Agnieszka l. 58, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Rutkowski Edward l. 55, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Napiórkowska Bernadeta Beata l. 37, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Jakubowski Jan l. 57, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Urbanowski Marek l. 28, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Dąbrowski Kazimierz l. 64, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Rosińska Katarzyna l. 29, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Sokulski Henryk l. 44, Wołomin

Stańczak Janina l. 67, Duczki
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Chudzian Krystyna l. 50, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Pietrzykowska Agnieszka l. 31, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Szczepańska Iwona l. 28, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Lista Nr 12 – KW Regionalnego Stowarzyszenia Prawicy
Rozbicki Paweł Seweryn l. 54, Wołomin

Bereda Wiesława l. 41, Wołomin

Jabłońska Teresa l. 50, Wołomin

Kalata Stanisław l. 50, Wołomin

Karolak Sławomir l. 31, Wołomin

Koper Maria Urszula l. 54, Wołomin

Lipa Andrzej Grzegorz l. 39, Wołomin

Miszczuk Marzena Brygida l. 41, Wołomin

Rembelska Renata l. 34, Wołomin

Stachera Romuald l. 62, Wołomin

Tarapata Kazimierz l. 44, Wołomin

Wąs Maciej l. 38 Wołomin

Lista Nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców – SKW
Żelezik Andrzej Marcin l. 61, Wołomin

Stroczkowski Marek Stanisław l. 56, Wołomin

Wojakowski Andrzej Ewaryst l. 64, Wołomin

Rychta Arkadiusz Marian l. 52, Wołomin

Lęcka Barbara l. 52, Wołomin

Suchowski Edward Roman l. 50, Wołomin

Kostrzewa Włodzimierz l. 57, Wołomin

Wdziękońska Danuta Maria l. 38, Wołomin

Rembelska Bożena l. 46, Wołomin

Piątek Janina Stanisława l. 57, Wołomin

Łukasiewicz Teresa Agnieszka l. 62, Wołomin

Waszczuk Roman l. 68, Wołomin

Lista Nr 14 – KWW Mariusza A. Czajewicz-Nowackiego
Kostrzewa Aleksandra l. 26, Wołomin

Wieliczko Wojciech Andrzej l. 36, Wołomin

Stępień Danuta l. 39, Wołomin

Skowroński Jarosław l. 42, Wołomin

Tyczyńska Agnieszka Marta l. 27, Wołomin

Parulski Jan l. 62, Wołomin

Wiśniewska Urszula Zofia l. 38, Wołomin

Rasińska Iwona Agnieszka l. 22, Wołomin

Okręg wyborczy nr 4
Lista Nr 3– Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Nowak Halina l. 42, Wołomin

Cwer Andrzej Marian l. 46, Wołomin

Nocuń Andrzej Stanisław l. 56, Wołomin

Grejciun Ryszard l. 60, Wołomin

Porembny Jerzy Julian l. 54, Wołomin

Prewęcki Jan l. 52, Wołomin

Rakowski Antoni l. 68, Wołomin

Petliński Norbert Jacek l. 45, Wołomin

Rukat Piotr l. 39, Wołomin

Lista Nr 9 – Komitet Wyborczy Liga Polskich R odzin
Kurek Marek l. 32, Wołomin

Suchenek Dariusz l. 29, Wołomin

Rakowska Zofia l. 55, Wołomin

Piwowarski Marcin l. 26, Wołomin

Grzywacz Stanisław Piotr l. 64, Wołomin

Wikieł Katarzyna l. 19, Wołomin

Kielak Mieczysław l. 55, Wołomin

Bardadyn Marian Lucjan l. 63, Wołomin

Matusik Danuta l. 53, Wołomin

Jędrasik Czesław l. 72, Wołomin

Lista Nr 10 – KWW Przymierze Samorządowe
Saulewicz Andrzej l. 45, Wołomin

Tomaszewski Lech Stanisław l. 43, Wołomin

Bereza Jerzy Wojciech l. 47, Wołomin

Szymanowski Dariusz l. 36, Wołomin

Tokarski Kazimierz l. 55, Wołomin

Jasielon Wiesław l. 55, Wołomin

Englicht Ludwik Marcin l. 60, Wołomin

Rutkowski Bogdan l. 47, Wołomin

Wajs Grzegorz l. 29, Wołomin

Biaduń Jan l. 56, Wołomin

Lista Nr 11 – KWW PiS PW
Mata Wojciech Felicjan l. 52, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Górecki Aleksander l. 39, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Karwowski Bogusław l. 40, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Piotrowski Ireneusz l. 52, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Dmochowska Teresa l. 42, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Kruszewski Mirosław l. 39, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Kalata Anna l. 23, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Świerszcz Edward l. 58, Wołomin

Sobczyński Tadeusz l. 48, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Chudzian Kazimierz l. 46, Wołomin
popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”

Lista Nr 12 – KW Regionalnego Stowarzyszenia Prawicy
Romejko Mieczysław l. 48, Wołomin

Kazimierczuk Stanisław l. 59, Wołomin

Kozaczka Dominik l. 24, Wołomin

Kulma Zbigniew l. 47, Wołomin

Kuntz Wojciech Józef l. 75, Wołomin

Łoś Maciej l. 39, Wołomin

Majewski Maciej l. 27, Wołomin

Osakowski Marian l. 44, Wołomin

Tymińska Urszula Julia l. 20, Wołomin

Kaczkiewicz Mirosław l. 59, Wołomin

Lista Nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców – SKW
Stasiszyn Barbara l. 49, Wołomin

Kalata Robert l. 31, Wołomin

Mikulski Leszek Zbigniew l. 54, Wołomin

Brzuszczyński Jacek Władysław l. 56, Wołomin

Walaszczyk Zbigniew l. 68, Wołomin

Nieznański Zygmunt l. 54, Wołomin

Czarnecki Ryszard Jerzy l. 52, Wołomin

Przybysz Anna Urszula l. 38, Wołomin

Ślusarczyk Barbara Grażyna l. 45, Wołomin

Gazda Mariusz Robert l. 36, Wołomin

Lista Nr 14 – KWW Mariusza A. Czajewicz-Nowackiego
Polak Andrzej l. 36, Wołomin

Rukat Tomasz l. 36, Wołomin

Ferenc Ewa Mariola l. 34, Wołomin

Padamczyk Kazimierz l. 48, Wołomin

Karczewski Piotr l. 26, Wołomin

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 27 października 2002 roku w godz. 600 – 2000.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Wołominie
Olga Ludwiniak 

KANDYDACI NA BURMISTRZA 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wołominie
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984, zm. Dz.U. Nr 127 poz. 1089) Gminna Komisja Wyborcza w Wołominie podaje do wiadomości wyborców dane o kandydatach na Burmistrza Wołomina w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku:

Czajewicz-Nowacki Mariusz Askaniusz; wiek 26 lat, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Wołominie, bezpartyjny.

Grzeszczyk Leszek Andrzej; wiek 33 lata, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Wołominie, członek partii politycznej: „Prawo i Sprawiedliwość”, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność Powiatu Wołomińskiego, popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”.

Maślany Ireneusz; wiek 45 lat, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Nowych Lipinach, Gmina Wołomin, który nie należy do żadnej partii politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Samorządowe.

Mikulski Jerzy; wiek 50 lat, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Wołominie, który nie należy do żadnej partii politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców – SKW.

Oleksiak Henryk; wiek 55 lat, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Duczkach, Gmina Wołomin, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy.

Piwowar Henryka; wiek 58 lat, wykształcenie wyższe, zamieszkała w Wołominie, członek partii politycznej: „Liga Polskich Rodzin”, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin.

Solis Paweł; wiek 46 lat, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Czarnej, Gmina Wołomin, który nie należy do żadnej partii politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Regionalnego Stowarzyszenia Prawicy.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 27 października 2002 roku w godz. 6.00 – 20.00

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Wołominie
Olga Ludwiniak

GRANICE OBWODÓW 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINAZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. 95, poz. 602 z późn. zm.) podaje się informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzone na dzień 27 października 2002 roku.
Numer obwodu Granice obwodu
 Siedziba komisji wyborczej

 

 Wsie: Czarna, Helenów Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52

 Wsie: Lipinki, Zagościniec Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, ul. Szkolna 1

 Wsie: Duczki, Nowe Grabie Zespół Szkół nr 5 w Duczkach

 Wieś: Stare Grabie Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu

 Wieś: Nowe Lipiny Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49

 Wsie: Leśniakowizna, Majdan, Mostówka, Stare Lipiny Szkoła Podstawowa w Majdanie, ul. Racławicka 2

 Wsie: Ossów, Turów Szkoła Podstawowa w Ossowie, ul. Matarewicza 113

 Boczna, Ciasna, Długa, Duczkowska, Dworska, Kolonia Gródek, Osiedle Słoneczna, Peronowa, Szosa Jadowska, Wąska, Wileńska 69,71, Zakładowa Świetlica SBM, Aleja Niepodległości 17

 Aleja Niepodległości od 1-45A (nieparzyste), od 2-22 (parzyste), Chrobrego, Wileńska od 72-92 (parzyste) Zespół Szkół Nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego 1

 Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Kościelna 65-77 (nieparzyste), Mieszka I 1, 3, 4, 5, 7, Reja 1-17 Zespół Szkół Nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego 1
(dawne przedszkole)
 

 Kościelna od 56-68 (parzyste), Lipińska 87i 99, Mieszka I 6, 6A, 8, 9, 10, 12, 12A, 14, 14A, 14B, 14C, 16, 18, Poprzeczna, Reja 23-37 (nieparzyste) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Poprzeczna 6

 Broniewskiego, Daszyńskiego, Hutnicza, Katowicka, Kościelna od 21-63 (nieparzyste), od 26-54 (parzyste), Mariańska, Mickiewicza od 1-11 (nieparzyste), od 2-16 (parzyste), Miła, Nowowiejska, Plac 3 Maja, Przechodnia, Sikorskiego od 1-29 (nieparzyste), od 2-26 (parzyste), Teligi, Toruńska, Wileńska od 41-67 (nieparzyste), od 36-68 (parzyste), 6 Września, Żelazna Miejski Dom Kultury, ul. Mariańska 7

 Szopena, Nowa, Ogrodowa, Warszawska, Wileńska od 1-29 (nieparzyste) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wileńska 32

 Asnyka, Lipińska od 13-85 (nieparzyste), Mickiewicza od 13-29 (nieparzyste), od 18-32 (parzyste), Moniuszki, Polna, Przyjacielska, Sienkiewicza, Sikorskiego od 31-39 (nieparzyste), od 28-34 (parzyste) Cech Rzemiosł Różnych, ul. Moniuszki 11

 Aleja Nagórna, Cementowa, Fieldorfa (bez bloków), Korsaka, Kozia, Kościelna od 1-19A (nieparzyste), od 2-22 (parzyste), Legionów od 1-33 (nieparzyste), od 2-68A (parzyste), Lipińska od 1-11 (nieparzyste) od 6-40 (parzyste), Łączna, , Nadłąkowa, Nałkowskiego, Niecała, Orwida, Ossowska, Piaskowa, Powstańców, Prądzyńskiego (bez bloków), Prusa, Przejazd, Rejtana, Słoneczna, Sportowa, Wiejska, Wilsona, Wiśniowa, Wspólna, Wileńska od 4-34 (parzyste), Wylot, Wysockiego, Zaciszna Zespół Szkół Nr 2, ul. Lipińska 16

 Fieldorfa 9, 9A, 14,16,18,20, Lipińska 2,4; Starowiejska, 1-Maja 1,3,5,  Przedszkole nr 8, ul. Fieldorfa 22

 1 Maja 7,9,9A, 11,13,15,15A,17; Prądzyńskiego 20, 20A, 20B, 24 Klub Osiedlowy „TRAMP”, ul. Prądzyńskiego 22

 Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Czwartaków, Kiejstuta, Klonowa, Kościuszki, Kmicica, Kurkowa, Legionów od 35-83 (nieparzyste), od 70-84 (parzyste), Lipiny B, Lipiny Kąty, Lipińska od 42-188 (parzyste), 1 Maja od 2-66 (parzyste), od 21-25 (nieparzyste), Matejki, Mickiewicza od 31-73 (nieparzyste), od 34-76 (parzyste), Oleńki, Poniatowskiego, Rycerska, Sikorskiego od 41-75 A (nieparzyste), od 36-74 (parzyste), Skrzetuskiego, Słowackiego, Szarych Szeregów, Traugutta, Wołodyjowskiego, Zagłoby. Zespół Szkół Nr 6, ul. 1-go Maja 33

 Aleja Niepodległości od 24-68 (parzyste), Andersa, Błotna, Brzozowa, Cicha, Graniczna, Gryczana, Helenówka, Jodłowa, Kazimierzowska, Kresowa, Krucza, Legionów od 85-115 (nieparzyste), od 86-134 (parzyste), Leszczyńska, Litewska, Marszałkowska, Ogródków Działkowych, Partyzantów, Prosta, Przepiórcza, Rzeczna, Sokola, Szara, Sikorskiego od 77-123 (nieparzyste), od 76-120 (parzyste), Słowicza, Sosnowa, Sowia, Spokojna, Świerkowa, Topolowa, Wesoła, Wierzbowa, Wołomińska, Wronia, Zielona Zespół Szkół , ul. Legionów 85

 Aleja Armii Krajowej od 1-45 (nieparzyste), od 2-28 B (parzyste), Gdyńska, Krakowska, Krótka, Lwowska, Okopowa, Parkowa, Polska, Poznańska, Republikańska, Sasina (bez bloków), Suwalska, Szpitalna, Średnia, Akacjowa, Annopol, Gościniec, Jesionowa, Kochanowskiego, Kraszewska, Lipowa, Łąkowa, Mała, Orzechowa, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, Radzymińska, Różana, Skośna, Szkolna, Torfowa, Willowa Zespół Szkół nr 1, ul. Sasina 33

 Aleja Armii Krajowej od 47-55 (nieparzyste), od 30-56 (parzyste),Białostocka, Błońska, Chełmska, Jesienna, Kobyłkowska, Lubelska, Ludowa, Mazowiecka, Nowosławkowska, Piłsudskiego, Rzeszowska, Sasina 2,10, Sławkowska Zespół Szkół Ekonomicznych, Al. Armii Krajowej 38/40

 Aleja Armii Krajowej 58-96 (parzyste). Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, Al. Armii Krajowej 56

 Aleja Armii Krajowej od 57 – 105A (nieparzyste), Bajeczna, Batorego, Bohaterów Westerplatte, Bratnia, Chodkiewicza, Dąbrowskiej, Dzielna, Gagarina, Głowackiego od 1-39 (nieparzyste), od 2-52 (parzyste), Jasna, Jaśminowa, Kilińskiego, Kolorowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kopernika, Kosmonautów, Laskowa, Narcyzowa, Piwna, Popularna, Tęczowa, Tulipanowa, Tuwima, Widna, Wiosenna, Wołyńska, Złota, Żeromskiego, Żwirki i Wigury Zespół Szkół Nr 4, Al. Armii Krajowej 81

 Aleja Armii Krajowej od 107-133 (nieparzyste), od 98-106 (parzyste), Diamentowa, Geodetów, Głowackiego od 41-85 (nieparzyste), od 54-94 (parzyste), Karpacka, Kleeberga, Kolejowa, Lazurowa, Leśna, Łukasiewicza, Mazurska, Nowa Wieś, Okulickiego, Plater, Pomorska, Przejazdowa, Przeskok, Skłodowskiej, Stacja Słoneczna, Sudecka, Ujazdowa, Waryńskiego, Widok, Zgoda, Żółkiewskiego, Żytnia, Zimowa P.E.i T.O.R.-ELTOR – Warszawa sp.z o.o. Al. Armii Krajowej 110/112

 Obwód odrębny SZPZOZ Wołomin, ul. Gdyńska 1/3 (szpital)

Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godz. 6.00 – 20.00.

Burmistrz Wołomina
Paweł Solis

GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. Nr 95, poz. 602 , z późn. zm.) podaje się informację o okręgach wyborczych do Rady Miejskiej w Wołominie, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 27 października 2002 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwa: Czarna, Helenów, Lipinki, Zagościniec Leśniakowizna, Majdan, Mostówka, Stare Lipiny Duczki, Nowe Grabie, Stare Grabie, Ossów, Turów, Nowe Lipiny

5

2

Aleja Niepodległości od 1-45A (nieparzyste), od 2-22 (parzyste), Chrobrego, Wileńska od 41-71 (nieparzyste) od 36-92 (parzyste), Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Kościelna 21-77 (nieparzyste) od 26-68(parzyste), Mieszka I , Reja , Lipińska 87i99, Poprzeczna, Boczna, Ciasna, Długa, Duczkowska, Dworska, Kolonia Gródek, Osiedle Słoneczna, Peronowa, Szosa Jadowska, Wąska, Zakładowa, Broniewskiego, Daszyńskiego, Hutnicza, Katowicka, Mariańska, Mickiewicza od 1-11 (nieparzyste), od 2-16 (parzyste), Miła, Nowowiejska, Plac 3 Maja, Przechodnia, Sikorskiego od 1-29 (nieparzyste), od 2-26 (parzyste), Teligi, Toruńska, 6 Września, Żelazna

5

3

Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Czwartaków, Kiejstuta, Klonowa, Kościuszki, Kmicica, Kurkowa, Legionów, Lipiny B, Lipiny Kąty, Lipińska od 2-188 (parzyste) od 1-85 (nieparzyste), 1 Maja, Matejki, Mickiewicza od 13-73 (nieparzyste), od 18-76 (parzyste), Oleńki, Poniatowskiego, Rycerska, Sikorskiego od 31-123 (nieparzyste), od 28-134 (parzyste), Skrzetuskiego, Słowackiego, Szarych Szeregów, Traugutta, Wołodyjowskiego, Zagłoby. Aleja Niepodległości od 24-68 (parzyste), Andersa, Błotna, Brzozowa, Cicha, Graniczna, Gryczana, Helenówka, Jodłowa, Kazimierzowska, Kresowa, Krucza, Leszczyńska, Litewska, Marszałkowska, Ogródków Działkowych, Partyzantów, Prosta, Przepiórcza, Rzeczna, Sokola, Szara, Słowicza, Sosnowa, Sowia, Spokojna, Świerkowa, Topolowa, Wesoła, Wierzbowa, Wołomińska, Wronia, Zielona, Asnyka, Moniuszki, Polna, Przyjacielska, Sienkiewicza, Szopena, Nowa, Ogrodowa, Warszawska, Wileńska od 1-29 (nieparzyste) od 4-34 (parzyste) Aleja Nagórna, Cementowa, Fieldorfa , Korsaka, Kozia, Kościelna od 1-19A (nieparzyste), od 2-22 (parzyste), Łączna, Nadłąkowa, Nałkowskiego, Niecała, Orwida, Ossowska, Piaskowa, Powstańców, Prądzyńskiego, Prusa, Przejazd, Rejtana, Słoneczna, Sportowa, Wiejska, Wilsona, Wiśniowa, Wspólna, Wylot, Wysockiego, Zaciszna,

6

4

Aleja Armii Krajowej, Gdyńska, Krakowska, Krótka, Lwowska, Okopowa, Parkowa, Polska, Poznańska, Republikańska, Sasina , Suwalska, Szpitalna, Średnia, Białostocka, Błońska, Chełmska, Jesienna, Kobyłkowska, Lubelska, Ludowa, Mazowiecka, Nowosławkowska, Piłsudskiego, Rzeszowska, Sławkowska , Bajeczna, Batorego, Bohaterów Westerplatte, Bratnia, Chodkiewicza, Dąbrowskiej, Dzielna, Gagarina, Głowackiego, Jasna, Jaśminowa, Kilińskiego, Kolorowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kopernika, Kosmonautów, Laskowa, Narcyzowa, Piwna, Popularna, Tęczowa, Tulipanowa, Tuwima, Widna, Wiosenna, Wołyńska, Złota, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Diamentowa, Geodetów, Karpacka, Kleeberga, Kolejowa, Lazurowa, Leśna, Łukasiewicza, Mazurska, Nowa Wieś, Okulickiego, Plater, Pomorska, Przejazdowa, Przeskok, Skłodowskiej, Stacja Słoneczna, Sudecka, Ujazdowa, Waryńskiego, Widok, Zgoda, Żółkiewskiego, Żytnia, Zimowa Akacjowa, Annopol, Gościniec, Jesionowa, Kochanowskiego, Kraszewska, Lipowa, Łąkowa, Mała, Orzechowa, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, Radzymińska, Różana, Skośna, Szkolna, Torfowa, Willowa

5

Na siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej w Wołominie wyznacza się Urząd Miejski w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4.

do 7 wrześna 2002r.

 • podanie do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 12 września 2002r.

 • powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 27 września 2002r., do godz.24.00

 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie

do 2 października 2002r., do godz.24.00

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików województw, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta

do 4 października
2002r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego, w wyborach do rad powiatów, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych do więcej niż połowy rad powiatów na terenie województwa

do 6 października
2002r.

 • powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 12 października 2002r.

rozplakatowanie obwieszczeń:

 1. właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,
 2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

od 12 października 2002r.

 • rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 13 października 2002r

 • sporządzenie spisów wyborców w urzędzie grniny

25 października 2002r. o godz.24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

26 października 2002r.

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

27 października 2002r. godz. 6.00-20.00

 • głosowanie

Dodano: 19 grudnia 2010

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij