Dziś jest:

Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Na podstawie art. 19 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2011 Nr 149, poz. 887 z późn.zm.) podmiot występujący o zezwolenie na prowadzenie placowki wspracia dziennego musi złożyć:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w której prowadzona jest placówka,
2) odpis z właściwego rejestru,
3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP,
4) pozytywną opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieści się placówka oraz najbliższym jego otoczeniu ,
5) statut placówki wsparcia,
6) regulamin organizacyjny placówki,
7) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Burmistrz może odmówić wydania zezwolenia w przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Jeżeli podmiot przestanie spełniać warunki określone w ustawie lub nie przedstawi na żądanie Burmistrza w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, Burmistrz wyznacza dodatkowy termina na spełnienie tych warunków. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego termin, Burmistrz cofa zezwolenie.

Na podstawie art. 228  ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2011 Nr 149, poz. 887 z późn.zm.), placówki mogą działać na dotychczasowych warunkach przez 36 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy (od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015).
 
Wzór Wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego


Dodano: 10 października 2013

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij