Dziś jest:

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe i gimnazja działające na terenie gminy Wołomin, otrzymują dotacje z budżetu gminy Wołomin pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, poda planowaną liczbę uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Wysokość dotacji:
1. Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wołomin.

2. Dla niepublicznych przedszkoli przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wołomin.

3. Dla innych form wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wołomin.

Rada Miejska w Wołominie, uchwałą Nr XXXIII-131/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wołomin dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Informacji o dotacjach dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udziela:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie
ul Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (022) 776-25-05 w. 113
e-mail: zeasip@zeasip.wolomin.pl
www.zeasip.wolomin.pl


Dodano: 13 września 2012

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij