Zapoznaj się z projektem planu miejscowego osiedla Wołominek w Wołominie – część A

Zapoznaj się z projektem planu miejscowego osiedla Wołominek w Wołominie - część A

Od 13 lipca do 13 sierpnia 2018 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wołominek w Wołominie – część A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu jest dostępny:

  • na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne,
  • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pok. 214 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna
Każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji o projekcie planu. Dyskusja, z udziałem projektanta planu, odbędzie się 6 sierpnia (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) o godz. 17.00.

Złóż uwagę do projektu planu
Do 28 sierpnia 2018 (włącznie) można składać uwagi do projektu planu. Uwagi składa się na piśmie, adresowanym do Burmistrza Wołomina (adres: ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin), lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP).

Szczegółowe informacje dot. wyłożenia publicznego i składania uwag znajdują się w obwieszczeniu, dostępnym poniżej. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (tel. 22 763 30 45 lub 51).

Pliki do pobrania:

Kategoria: