Zapoznaj się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Zapoznaj się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Od 27 lipca do 5 września 2018 r. można zapoznać się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu jest dostępny na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (kliknij tutaj, aby przejść na stronę).

W ramach konsultacji społecznych, można składać wnioski i uwagi do projektu planu – na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa), ustnie do protokołu w siedzibie Biura, lub na adres e-mail: konsultacjeppzpwm@mbpr.pl.

Szczegółowe informacje dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu planu znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (http://www.mbpr.pl/zmianaplanu2018.html) oraz w obwieszczeniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym poniżej.

Obwieszczenie ws. projektu planu zagospodarowania województwa mazowieckiego

Kategoria: