Dziś jest:

Zdrowie psychiczne

Ochrona zdrowia psychicznego

Ustawa i inne akty prawne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, ochrona zdrowia jest zadaniem własnym gminy.
W art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. z 2011 r Dz. U. Nr  231  poz.1375 ) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U Nr 24 poz. 128) zapisano, że realizacja działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego jest zadaniem własnym gminy.

Działania gminy określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego polegają w szczególności na:

1) promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym;

2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Ustawa
Rozporządzenie


Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013 – 2015

Wypełniając zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U Nr 24 poz. 128) Rada Miejska w Wołominie przyjęła Uchwałę Nr XXIII-6/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015”

Głównym założeniem Programu jest poprawa zdrowia psychicznego mieszkańców gminy Wołomin oraz podniesienie jakości życia osób chorych psychicznie.

Cel główny postanowiono realizować poprzez cztery cele szczegółowe:
1. Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego poprzez upowszechnienie wiedzy na temat warunków zdrowia psychicznego oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Profilaktyka zaburzeń psychicznych poprzez wsparcie osób u których wystąpiły pierwsze objawy nieradzenia sobie z problemami.

3. Kreowanie postaw akceptacji i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez poszerzanie form wsparcia społecznego w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, samopomocy środowiskowej i aktywizacji zawodowej.
4. Koordynacja różnych form opieki i pomocy.

Przyjęty program przyczynić się ma do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawy życia osób zagrożonych utratą zdrowia psychicznego.

Program

Gminna Komisja Zdrowia Psychicznego

W związku z realizacją "Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015" Burmistrz Wołomina powołał Gminną Komisję Zdrowia Psychicznego.

Do współpracy przy realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego zostało zaproszonych 12 podmiotów, z czego 8 wyraziło zgodę na pracę w Gminnej Komisji Zdrowia Psychicznego.

W skład Komisji wchodzą:

1. Pani Danuta Graszka – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – Przewodnicząca Komisji
2. Pani Dorota Ewa Wojak – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie
3. Pani Jadwiga Gawkowska – przedstawicielka Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie
4. Pani Mariola Kacprzak – przedstawicielka Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Wołominie
5. Pani Małgorzata Futyma – przedstawicielka „Fundacji „Spektrum”
6. Pani Bożena Woldon – przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Wołominie
7. Pani Urszula Plata-Paćkowska – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie
8. Pani Urszula Deptuła – przedstawicielka Szpitala Powiatowego w Wołominie

Zadaniem Komisji jest :

1. Monitorowanie realizacji działań określonych w „Programie ochrony zdrowia psychicznego gminy Wołomin na lata 2013-2015”.
2. Opiniowanie projektów otwartych konkursów ofert, na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
3. Udział w komisjach konkursowych, dokonujących wyboru oferenta realizującego zadanie z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
4. Zbieranie i analizowanie danych o zdrowiu psychicznym mieszkańców Wołomina.
5. Wnioskowanie we wszystkich sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców gminy Wołomin.
6. Opiniowanie szczegółowych procedur komunikacji z instytucjami, zajmującymi się specjalistyczną pomocą osobom w sytuacjach kryzysowych w tym zagrożonym zachowaniami samobójczymi i autoagresją.

Zarządzenie

Punkt pomocy w kryzysie

W ramach realizacji „Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015”, gmina Wołomin podjęła działania celem utworzenia Punktu pomocy w kryzysie.
„Punktu pomocy w kryzysie” przyjął obowiązek pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Świadczenia udzielane w ramach Punktu pomocy w kryzysie nie są refundowane w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej NFZ, a finansowane ze środków gminy Wołomin.
Punktu Pomocy w kryzysie udziela opieki ambulatoryjnej, bierze udział w interwencji kryzysowej oraz prowadzi profilaktykę zdrowia psychicznego. Pomoc świadczona jest przez psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów dysponujących wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Punkt obejmuje opieką osoby znajdujące się z stanie kryzysu psychicznego, zagrażającego zdrowiu psychicznemu.

Punkt pomocy w kryzysie prowadzony jest przez Fundację „Spektrum

Al. Armii Krajowej 16
05-200 Wołomin

tel. kontaktowy +48 535 972 001 od pon. do pt. w godz. 8.00 – 19.00

e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl
www.fundacjaspektrum.pl

Artykuły prasowe

Wydarzenia

Ciekawe linki

www.psychologia.edu.pl


Dodano: 24 maja 2013

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij