Aktualności Sport

Ogłoszenie

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Sportu w Wołominie stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Sportu w Wołominie

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór na członków Rady Sportu w Wołominie

i zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej do zgłaszania kandydatów na członków Rady Sportu w Wołominie.

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Wołomina w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Sportu
w Wołominie oraz Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 20 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Rady Sportu w Wołominie udostępnione są na stronie www.wolomin.org:

1) w zakładce Sport/Aktualności,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Tablice Ogłoszeń/Ogłoszenia/Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.

Zgłoszenie kandydata można dokonać wg wzoru zgłoszenia kandydata, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenie Burmistrza Nr 96/2017, do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 19.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4,

w pokoju 211 lub pod numerem telefonu 22 763 30 24/72/76, a także pod adresem: dialog@wolomin.org. Sprawę prowadzi Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.

wniosek.pdf