M Ż

Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci z MPD

Centrum Rehabilitacji Ruchowej OST-MED zaprasza dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym na bezpłatny cykl rehabilitacyjny na Lokomacie PRO, zrobotyzowanym systemie do reedukacji chodu. Cykl przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-18 lat. Szczegółowe informacje i numery kontaktowe na załączonym plakacie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wołominie

1 marca 2019 roku obchodziliśmy w Wołominie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej. Następnie przedstawiciele władz, poczty sztandarowe i zgromadzeni goście w uroczystym pochodzie przeszli pod pomnik na ul. Piaskową. Przy tym symbolicznym postumencie, postawionym w miejscu kaźni dokonanej przez NKWD, wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono wieńce. Ten wyraz pamięci był hołdem społeczności Wołomina dla tych, których imiona

Ormiański wieczór w Ossowie

1 marca 2019 r. muzeum „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” gościło niezwykłe wydarzenie – „Wieczór Ormiański”. Nieprzypadkowe to miejsce. Na ziemi Ossowa, w sąsiedztwie miejsca wielkiej bitwy z bolszewikami, słynnego „Cudu nad Wisłą” wszyscy zebrani przypomnieli sobie udział przedstawicieli Ormian w ważnych dla Polski wydarzeniach, w tym w wydarzeniach 1920 roku. To zaledwie jeden z licznych przykładów tego zaangażowania. Zaangażowania, które jest owocem lojalności i sprawdzonej przyjaźni. Obecność

Gminne przedszkole bez barier

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”. Robert Fulghum Przedszkole nr 9 w Wołominie jest publiczną placówką oświatową. Znajduje się blisko centrum miasta i ważnych szlaków komunikacyjnych i drogowych. Nowoczesny budynek ma przestronne sale, które tworzą wymarzone miejsce dla dzieci. W przedszkolu Jasia i Małgosi panuje ciepła i serdeczna atmosfera. Jest ono

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 56/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 15.02.2019 r. Zobacz pliki: 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2. Zarządzenie nr 56_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Konsultacje w sprawie Programu Polityki Senioralnej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. Z przygotowanym projektem Programu można zapoznać się: 1. na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakładce Komunikaty/Konsultacje oraz w zakładce Polityka senioralna/Aktualności; 2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce

Otwarty konkurs ofert - polityka senioralna

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Od 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. można składać oferty konkursowe na dofinansowanie następujących zadań: 1) „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” (wysokość środków publicznych: 1 600 000 zł) 2) „Partycypacja