Baza podmiotów sektora pozarządowego

Zasady funkcjonowania bazy

Celem tworzenia bazy podmiotów sektora pozarządowego jest sporządzenie listy organizacji działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Wołomin.
Baza jest podstawą realizacji programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi, a dla organizacji ma stanowić szansę zaprezentowania swojej działalności szerszemu gronu społeczeństwa i podjęcia współpracy z innymi organizacjami.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia wniosku o wpis do bazy oraz przesłanie go w formie elektronicznej na adres dialog@wolomin.org.pl lub dostarczenie w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4, do Biura Obsługi Mieszkańców.

Fundacje
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Parafie i organizacje kościelne

 

Obowiązek informacyjny