Czym jest WBO?

Wołomiński Budżet Obywatelski (WBO) to proces, w którym wołominiacy bezpośrednio decydują o przeznaczeniu części budżetu Gminy Wołomin – zgłaszając projekty, a następnie oddając na nie swoje głosy. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, zostaną rekomendowane do realizacji w najbliższym roku budżetowym.

Środki finansowe potrzebne na realizację projektów z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 będą pochodziły z budżetu Gminy Wołomin. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, to część budżetu gminy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Do dyspozycji w ramach WBO na rok 2019 są 2 mln zł!

Zgłaszać można różne rodzaje projektów: ze względu na lokalizację projekty szkolne oraz pozostałe, ze względu na rodzaj przedsięwzięcia: projekty inwestycyjne i miękkie. Warto wiedzieć czym one się różnią.

  • projekt inwestycyjny zakłada budowę jednego lub więcej trwałych obiektów np. chodnika, oświetlenia ulicznego, ławek, skweru itp.;
  • projekt miękki dotyczy realizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych lub innych niepowodujących budowy trwałych obiektów.
  • projekt szkolny to projekt, którego lokalizacja została określona na terenie szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Wołomin, ale poza budynkiem szkoły lub przedszkola;
  • projekt pozostały to projekt, którego lokalizacja została określona poza terenem szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Wołomin;

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego nie może przekraczać kwoty 140 tys. zł, projektu o charakterze innym niż inwestycyjny (tzw. projekt miękki) – 25 tys. zł.