Drugi przetarg ustny – w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32.

Drugi przetarg ustny - w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
BURMISTRZ WOŁOMINA
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego
w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32.

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,28 m², składający się z pokoju, kuchni, werandy, przedpokoju oraz łazienki, położony w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, wraz z udziałem w gruncie wyliczonym zgodnie z ustawą o własności lokali, tj. nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 54 o powierzchni 0,0757 ha, obręb geodezyjny 0032, 32, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00008153/5. Nabywca lokalu będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z części ww. działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 195 000 zł brutto. Cena zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 20 000 zł.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu www.wolomin.org w zakładce „ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce „ogłoszenia”.

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106 o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 219 i 217, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 800-1600, w poniedziałki w godz. 900-1900 w piątki w godz. 800-1400 tel. 22 763 30 89 lub 22 763 30 87, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin.

PDF: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie – załącznik do Zarządzen

PDF 2: Zarządzenie nr 277_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku

Kategoria: