Informacja o wynikach przetargu ul. Kmicica

Dnia 19 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Wołomin przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, w sali nr 106 został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin:

  1. nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie w rejonie ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/3 o powierzchni 0,0234 ha oraz działka nr ew. 215/2, o powierzchni 0,0550 ha, obręb 0035, 35, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 176 000 zł netto.

  2. nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie przy ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/2 o powierzchni 0,0304 ha oraz działka nr ew. 215/1 o powierzchni 0,0697 ha, obręb 0035, 35 uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 206 000 zł netto.

Wszystkie przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Warunkiem dopuszczenia do przetargu było wniesienie wadium w terminie do 15.11.2019 r.

Kategoria: