Konkurs na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok.

Realizację zadania, o którym mowa wyżej,wniosek o udzielenie dotacji 2 planuje się zlecić na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie.żłobki mn..2018-12-13-converted pdf

wniosek o udzielenie dotacji 2

W związku z przedłużeniem procedury oceny ofert, złożonych w odpowiedzi na konkurs na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Zarządzenie Nr 373/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 18.12.2018r.) , ustala się, że przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na 28 lutego 2019r.

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Kategoria: