Nabór do komisji

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powołanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowych w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w 2019 roku.

ogłoszenie o naborze do komisji

Kategoria: