Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku przy ul. Kurkowej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku przy ul. Kurkowej

Burmistrz Wołomin ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32.

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,28 m², składający się z pokoju, kuchni, werandy, przedpokoju oraz łazienki, położony w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, wraz z udziałem w gruncie wyliczonym zgodnie z ustawą o własności lokali, tj. nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 54 o powierzchni 0,0757 ha, obręb geodezyjny 0032, 32, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00008153/5. Nabywca lokalu będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z części ww. działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205 000 zł brutto. Cena zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 20 000 zł.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu www.wolomin.org w zakładce „ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce „ogłoszenia”.

Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106 o godz. 10.00.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 219 i 217, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 800-1600, w poniedziałki w godz. 900-1900 w piątki w godz. 800-1400 tel. 22 763 30 89 lub 22 763 30 87, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin.

Pobierz:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie – załącznik do Zarządzenia nr 234_2019 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Kategoria: