Pytania i odpowiedzi

Czym jest Wołomiński Budżet Obywatelski (WBO)?
Wołomiński Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Gminy Wołomin decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy: zgłaszają projekty do realizacji, a następnie oddają na nie swoje głosy. W ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można zgłaszać projekty należące do zadań własnych gminy, których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku kalendarzowego.

Jaką kwotę przeznaczono na Wołomiński Budżet Obywatelski 2019?
Do dyspozycji mieszkańców jest 2 mln zł: 1,3 mln zł przeznaczono na kategorię „Przestrzeń publiczna” (projekty inwestycyjne), 0,3 mln na kategorię „Aktywny mieszkaniec” (projekty miękkie), 0,4 mln zł na kategorię „Wołomin: Odnowa” (projekty inwestycyjne i miękkie realizowane na obszarze rewitalizacji).

Kiedy można zgłaszać projekty?
Projekty można zgłaszać między 19 marca a 16 kwietnia 2018 r.

Gdzie sprawdzić nr ewidencyjny działki, na której chcę zrealizować inwestycję?
Numery ewidencyjne działek i numery obrębów można sprawdzać na stronie wolomin.e-mapa.net , gdzie mieści się system informacji przestrzennej.

Kiedy można głosować?
Głosować można między 4 czerwca a 29 czerwca 2018 r.

Kto może zagłosować na projekty?
Na projekty mogą głosować osoby zamieszkałe w Gminie Wołomin, które mają ukończone 16 lat.

Ile razy można głosować?
Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na ile projektów można głosować?
Jedna osoba może zagłosować minimum na jeden i maksimum na sześć projektów. Aby głosowanie było ważne należy oddać co najmniej jeden głos na wybrany projekt, przy czym głos można oddać:
– na dwa różne projekty z kategorii Przestrzeń Publiczna,
– na dwa różne projekty z kategorii Aktywny Mieszkaniec,
– na dwa różne projekty z kategorii Wołomin: Odnowa.

Skąd można pobrać papierową kartę do głosowania?
Papierową kartę do głosowania można pobrać:
– w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4,
– w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, UM Wołomin, pokój 210 (II piętro).

Gdzie można oddać głos?
Głosować można w punktach do głosowania Urzędu Miejskiego w Wołominie lub przez Internet. Wypełnioną kartę do głosowania w wersji papierowej należy wrzucić do urny. Lista punktów adresowych, w których rozmieszczone zostaną urny, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem głosowania.

Czy głosując przez Internet trzeba również wypełnić formularz w wersji papierowej?
Nie. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej.

Od kogo zależy wynik głosowania?
Wynik zależy od mieszkańców Gminy Wołomin i zostanie ustalony na podstawie ważnych głosów oddanych na karcie do głosowania.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 20 września 2018 r. m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie i w mediach.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego?

Informacje można uzyskać:

  • w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 210,
  • pod numerem telefonu: 22 763 30 00, wewn. 245,
  • pytania można przesyłać na adres: naszbudzet@wolomin.org.pl