Rada Sportu

Powołanie Rady Sportu

Zarządzeniem Nr 95/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 20 lutego 2017 r powołania została Rada Sportu.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:

  1. opiniowanie strategii rozwoju gminy Wołomin w zakresie kultury fizycznej,
  2. opiniowanie projektu budżetu gminy Wołomin w części dotyczącej kultury fizycznej,
  3. opiniowanie projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej,
  4. opiniowanie rozwoju bazy sportowej na terenie gminy Wołomin , w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanym na cele kultury fizycznej,
  5. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspakajania.

Zarządzeniem Nr 96/2017 roku Burmistrza Wołomina z dnia 20 lutego 2017 r. ustalono Regulamin Rady Sportu w Wołominie

Zarządzeniem Nr 146/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 3 kwietnia 2017 r. ustalono skład Rady Sportu

Ogłoszenie o naborze do Rady Sportu, kadencja na lata 2019-2021, wniosek

wniosek.pdf