Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Zapraszamy do skorzystania z szkoleń organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego i Instytut Transportu Samochodowego prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. k. pt.: „Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego”

I. Informacje o szkoleniach:
Program szkolenia obejmuje między innymi kwestie związane z obsługą klientów o szczególnych potrzebach. Są to przede wszystkim osoby starsze, poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku, w tym również korzystające w codziennym życiu i przemieszczaniu się z pomocy psów przewodników. Uwaga zostanie poświęcona również zasadom obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną czy też ze schorzeniami psychicznymi.

Projekt służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:
– pracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,
– działania szkoleniowe,
– opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

II. Warunkiem wydania certyfikatu jest:
– Obecność uczestnika na szkoleniu,
– Wypełnienie przez uczestnika ankiety ewaluacyjnej na koniec szkolenia.

III. Warunki udziału:
O udział w szkoleniu mogą ubiegać się:
– pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca, pracownik infolinii, członkowie drużyny konduktorskiej, pracownik świadczący usługi asysty na dworcu, kontroler biletów, kierowca, motorniczy, pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy wewnętrzni;
– pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca;
– pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
– pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
– pracownicy podwykonawców przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów;
– kadra zarządcza odpowiedzialna za przedsiębiorstwa realizujące usługi z zakresu transportu zbiorowego.

IV. Gdzie i w jakiej formie będą prowadzone szkolenia?
Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej. Szkolenia będą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Liczba uczestników szkolenia w każdej grupie szkoleniowej będzie liczyć 10 osób. Listę dostępnych terminów mogą Państwo znaleźć na stronie poświęconej projektowi: szkoleniapfron.pl (aktrywny link)  pod zakładką „Terminy”. Szkolenia dla kadry zarządczej będą odbywać się on-line.

V. Co zapewniamy każdemu Uczestnikowi?
– materiały dydaktyczne,
– profesjonalną kadrę trenerską,
– wyżywienie podczas szkolenia,
– certyfikat ukończenia szkolenia.

VI. Jak się zgłosić?
Aby mogli Państwo wziąć udział w szkoleniu finansowanym ze środków unijnych należy odwiedzić stronę https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami (aktywny link do strony) i wypełnić dokumentacje zgłoszenia. Na stronie znajduje się pełna informacja i instrukcja prawidłowego wypełnienia zgłoszenia na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu: 536 237 684 oraz adresem e-mail szkoleniapfron@pir.edu.pl Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach.

Pobierz dokumenty (pobieranie rozpocznie się po kliknięciu na plik):
Regulamin szkoleń (.PDF)
Program szkolenia dla pracowników (.PDF)
Program szkolenia dla kadry zarządzającej (.PDF)