ornitologia

Zajęcia 20 kwietnia

To było nasze czwarte wiosenne spotkanie, które rozpoczęliśmy od omówienia zjawisk, które można obserwować w przyrodzie w drugiej połowie kwietnia. Prześledziliśmy ptasi kalendarz oznaczając kolejne gatunki, które od ostatniego spotkania udało nam się zaobserwować. Wiele z nich widzieliśmy i słyszeliśmy  ich glosy w czasie ostatniej wycieczki do rezerwatu  stawy Raszyńskie. Podsumowaniu tej wyprawy była poświęcona główna część zajęć. Pod koniec graliśmy w przyrodnicze gry edukacyjne.

Wycieczka 9 kwietnia

Wybraliśmy się do Rezerwatu Stawy Raszyńskie. Już na początku wędrując Groblą Falencką obserwowaliśmy na Stawie Raszyńskim łyski i rozmaite gatunki kaczek, wśród których dominowały czernice. Kiedy zagłębiliśmy się w porastający groblę las wysłuchaliśmy kowalika i kilka kapturek, które właśnie teraz powróciły z niezbyt odległych zimowisk. Przydała się wiedza zdobyta na ostatnich zajęciach. Mogliśmy odróżnić głosy pokrzewek od śpiewu wszechobecnych rudzików. W poszyciu słychać było głos zadziornego strzyżyka.

Zajęcia 30 marca

Tradycyjnie na pierwszym spotkaniu po wycieczce opowiedzieliśmy sobie, co się na niej działo. Poznaliśmy genezę nazwy Bielan i Lasu Bielańskiego. Dowiedzieliśmy się jak powstała i wygląda tam rzeźba terenu oraz  jak od średniowiecza toczyły się dzieje tego fragmentu dawnych puszcz. Omówiliśmy trasę wycieczki i zdobytą na niej wiedzę. Przypomnieliśmy sobie zaobserwowane gatunki ptaków i ich głosy. Mówiliśmy również o przepisach, które obowiązuję w Rezerwacie Las Bielański i o tym z

Wycieczka 26 marca

Tym razem wybraliśmy się do Lasu Bielańskiego. Powędrowaliśmy poprowadzoną przez rezerwat ścieżką przyrodniczą. Od początku towarzyszyły nam głosy ptaków. Najczęściej odzywały się zięby i kowaliki. Podziwialiśmy puszczański charakter tego niewielkiego leśnego obszaru położonego w środku dużego miasta. Dowiedzieliśmy się, że przyrodnicy starają się ocalić to, co jeszcze z tej miniaturki puszczy pozostało i naprawić powstałe w ciągu minionych lat szkody.

Zajęcia 23 marca

Na początku powróciliśmy do daty 21 marca, kiedy rozpoczęła się astronomiczna i kalendarzowa wiosna. Określiliśmy jej pierwszą fenologiczną porę roku – pierwiośnie i rozmawialiśmy o tym, co wtedy dzieje się w przyrodzie. Przypomnieliśmy  zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny – topienie Marzanny i Gaik. Omówiliśmy zjawiska fenologiczne, dzięki którym możemy wyznaczyć trwanie pierwiośnia m. in. – zakwitanie pierwiosnków kwiatów, przylot pierwiosnków ptaków. Przy tej okazji mówiliśmy o tzw.

Zajęcia 9 marca

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od określenia aktualnego położenia Ziemi, na jej drodze dookoła Słońca. Następnie poznaliśmy grecki mit opowiadający o tym skąd na niebie wzięły się gwiazdozbiory Panny i Wagi. Kolejny raz padła zachęta adresowana do uczestników, żeby razem z rodzicami oglądali nocne niebo. Interesująca jest nie tylko obserwacja gwiazdozbiorów, ale również innych obiektów i zjawisk na niebie np. faz Księżyca i planet. Przypomnieliśmy sobie jak powstają fazy Księżyca oraz ostatnie ciekawe

Zajęcia 2 marca

To było nasze pierwsze spotkanie po feriach, otwierające nowy cykl zajęć, dlatego trochę czasu zajęły sprawy organizacyjne. Potem porozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się w przyrodzie od naszych poprzednich zajęć 8 grudnia. Zima, jak wiemy to wyborny czas dla odkrywców przyrody. Postaraliśmy się przynajmniej teoretycznie odrobić zaległości. Następnie określiliśmy w jakim miejscu znajduje się Ziemia w czasie swojej rocznej drogi dookoła słońca i jakie są tego konsekwencje dla przyrody.